Ny bok: DIGITALE LÆRINGSFORMER i UH

Av | 10/07/2015

9788215023632I Norge har vi etterhvert fått flere bøker om pedagogisk bruk av IKT i skolen. Men i høyere utdanning har det vært tynnere. Derfor jubler vi litt over at lærere ved landets universiteter og høgskoler (UH-sektoren) nå har fått Trine Fosslands nye og høyaktuelle bok om digitale læringsformer å ty til. Vi tror at denne boka også kan inspirere flere til å prøve ut nye metoder og ressurser i egen undervisning.

Boka bygger på læreres erfaringer med bruk av digitale verktøy og læringsformer i sin undervisning. Her er det ikke teknologien i seg selv som er det mest interessante – men hvordan den tas i bruk for å støtte den enkeltes læringsprosess.

Fra Universitetsforlagets presentasjon av boka:

10 år etter Kvalitetsreformen er det fortsatt et gap mellom lærernes digitale kompetanse og studentenes ønsker om mer bruk av digitale verktøy og medier i undervisningen. Boka gir eksempler på hvordan undervisere i høyere utdanning kan bruke digitale læringsformer i sin praksis.

Forfatteren har intervjuet digitale innovatører i høyere utdanning, dvs. lærere fra ulike fagmiljø som har lang erfaring med bruk av digitale arbeidsformer. Det er deres fortellinger om hvordan de faktisk tar i bruk digitale verktøy og medier i sin tilnærming til undervisning og læring som boka handler om.

Historiene fokuserer på tema som undervisningsplanlegging, studentaktiv undervisning, nettdiskusjoner, bruk av sosiale medier, deling og opptak. Veiledning og vurdering i digitale kontekster er også tematisert, før forfatteren presenterer et fremtidsperspektiv på digitale læringsformer i høyere utdanning. Boka redegjør for nasjonale forventninger om bruk av digital teknologi i høyere utdanning og viser til bruk av digital teknologi i ulike modeller for høyere utdanning.

Trine Fossland er førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – hvor hennes stilling er øremerket universitetspedagogikk og arbeid med kvalitet i høyere utdanning. Fossland holder kurs for ansatte og stipendiater ved UiT. Hun er nestleder i Norsk nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk og medlem av en nasjonal ekspertgruppe innen feltet kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *