Stor interesse for interne midler til e-prosjekter

Av | 10/07/2015

Interne prosjektmidler stimulerer til økt bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering. e@HiT har derfor også i 2015Green seedlings in new life concept lyst ut nye prosjektmidler.  Årets utlysning etterspurte prosjekter innen følgende områder:

  • Flipped Classroom (omvendt undervisning)
  • Veiledning og tilbakemelding til studenter
  • Utvikling og utprøving av nye vurderingsformer/Digital eksamen
  • Utvikling av nye nettbaserte kurs/emner eller videreutvikling av eksisterende nettbaserte kurs

Det var stor respons på e@HiT’s utlysning og 14 nye prosjekter tildeles midler. Se tildeling og mer informasjon på nettsidene til e@HiT.

Årets søknader viser stor faglig bredde. Et betydelig antall av søknadene har fokus på «flipped classroom» og produksjon av digitale læringsressurser. Mens andre søker støtte til oppstart og etablering av nye nettbaserte studier. Digital eksamen og særlig utprøving av nye vurderingsformer blir også ivaretatt i årets tildeling.

Tildeling av interne stimuleringsmidler gir resultater, noe vi ser mange og gode eksempler på. Disse midlene, og ikke minst alle søkerne, bidrar til at HiT fremstår som en moderne og fremtidsrettet høgskole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *