Kategoriarkiv: Nyheter

Det er lærer du skal bli, gjennom kroppslige og emosjonelle erfaringer!

USN løfter fram betydningen av kroppslig læring og emosjoner som sentrale kunnskapsfelt i lærerutdanningen og i klasserommet. eDU Medieproduksjon har i samarbeid med professor og koreograf Trine Ørbæk, koreograf og dansepedagog Anita Vilenica, ni danserne fra Stiftelsen Studio Nille, Larvik ballettskole og skuespiller Line Ragnvaldsdatter Kaupang skapt videoessayet: Å forberede seg til praksis. Lærerstudenters kroppslige… Les mer »

Tilbud om akademisk kollegaveiledning i regi av FUVU

FUVU (Forskning på og Utvikling av egen Virksomhet – for Utdanningskvalitet) startet første akademisk kollegaveiledningsgrupper høsten 2023, og planlegger nå oppstart av nye grupper høsten 2024. Påmelding til akademisk kollegaveiledning (frist 14. mai 2024): https://nettskjema.no/a/397162 Merk. Det er begrenset antall plasser. FUVU har som formål å støtte de faglig ansatte i forsknings og utviklingsprosjekter knyttet… Les mer »

Hva skal vi velge? Digitale verktøy for globalt samarbeid

Digitale verktøy åpner handlingsrommet for undervisning, læring og samarbeid, også internasjonalt. Hvilke utfordringer og hvilke muligheter har vi ? Hvordan finner vi digitale verktøy som er i tråd med GDPR, opphavsrettigheter, lisenser o.l.? Anledningen var Panorama-seminaret i regi av HK-Dir, og dette var bestillingen for parallellsesjonen jeg ble bedt om å bidra til. Panorama er… Les mer »

There’s no such thing as a free software

Når vi skal velge digitale samarbeidsverktøy, kan det være fristende å gå for noe vi kjenner godt, som er tilgjengelig og gratis. Som Facebook, Messenger o.l. Men er det egentlig gratis? Høsten 2020 skrev jeg et blogginnlegg om GDPR og digitale verktøy, i forbindelse med et seminar i regi av datidens DIKU. Konklusjonen: Det er… Les mer »

Erfaring: Invitere eksterne inn i Teams

Å invitere eksterne inn i Teams er blitt litt vanskeligere. Men det er fortsatt mulig! Som kjent er Teams et fint verktøy for samarbeid, f. eks. i internasjonale prosjekter:Teams gir muligheter til å samle deltakere, kommunisere, dele læringsressurser, og å levere og vurdere oppgaver. Når Canvas er vanskelig å bruke med eksterne i utlandet (som… Les mer »

Nå begynner ny anskaffelsesprosess av LMS

Dagens Canvas-avtale utløper 31. desember 2024. Fra 1. januar 2025 kan vi derfor ha en ny læringsplattform på USN. Hvorfor det, og hvem bestemmer? I 2016/2017 ble Canvas (LMS), WiseFlow (digitalt eksamenssystem) og Urkund  – nå under navnet Ouriginal – (plagiatkontrollsystem) kjøpt inn. Reglementet gav oss mulighet til å ha disse kontraktene i åtte år… Les mer »

Hva er universell utforming av vårt digitale læringsmiljø, og hvordan påvirker det deg?

Så, hva er universell utforming (UU)? FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende definisjon av universell utforming: «Utforming av produkter, omgivelser, program og tjenester på en slik måte at de kan ­brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.» I §… Les mer »

Det er lærer du skal bli, med video og drama!

eDU Medieteam og meritterte undervisere på USN ser for seg undervisningens dramaturgi i fremtidens klasserom. eDU Medieteamet har i samarbeid med Fride Lindstøl og Jannike Ohrem Bakke produsert et videoessay som handler om å forske på klasserommet. Prosjektet er knyttet til forskergruppa «Klasseromforskning – kvalitet i undervisning» og forskningsprogrammet «Det er lærer du skal bli»… Les mer »