Flipped Classroom i nettstudier –  eksempel fra matematikk i lærerutdanningen

Av | 05/03/2015

Jeg underviser i matematikk på lærerutdanningen på Notodden. De siste årene har mer og mer av utdanningen blitt nettbasert og nå har jeg praktisk talt all min undervisning på nettutdanningen. Matematikkundervisningen foregår i hovedsak over et webkonferanseverktøy, både med mange studenter i fellesforelesninger og som veiledning i mindre grupper. Dette er spennende og krevende.

Det er spennende fordi det er et nytt felt med gode muligheter for å utvikle og være med å påvirke hvordan undervisningen skal foregå. I forelesninger hvor det er mange studenter online samtidig, er det krevende fordi en ikke kan ha bildekontakt med alle studentene slik man kan i mindre grupper.

Her har Peer Andersen  synkron nettundervisning (i sanntid) via OmniJoin.

Her har Peer Andersen synkron nettundervisning (i sanntid) via OmniJoin.

Det er altså gode muligheter for å være med å utvikle undervisningsmetodene på den nettbaserte utdanningen. Jeg har begynt å teste ut bruk av undervisningsvideo i disse klassene, i tillegg til den synkrone undervisningen.

Det startet for et par år siden da vi laget noen filmer fra temaer vi visste var vanskelige. Den gang  filmet vi med videokamera i et klasserom der vi stod og skrev på tavlen (se eksempel). Disse videoene ble godt mottatt av studentene. Utfordringen med å filme i et klasserom er at det er tidkrevende og at en gjerne må ha teknisk bistand for å få det til. Vi prøvde også å lage noen filmer der vi brukte dokumentkamera til å filme. Utfordringene her var litt tilsvarende. Det var tidkrevende og jeg syntes heller ikke resultatet var bra nok i forhold til tidsbruken. Videoene vi laget den gangen var som nevnt populære og det gav inspirasjon til å jobbe videre med dette.

Etter hvert ble jeg klar over at en kunne bruke skjermopptak til å lage videoer. Vi har brukt Screencast-O-Matic som er et enkelt program å bruke. En fordel med skjermopptak er at det tar mye mindre tid enn å filme i klasserom. Det gjør at vi kunne lage langt flere videoer enn tidligere. I matematikken er det ofte behov for å kunne skrive for hånd, noe som også gjelder når en skal lage videoer. Vi bruker et digitalt skrivebrett til å skrive for hånd når vi gjør skjermopptak, og det fungerer bra. Noen ganger er det også aktuelt å benytte andre programmer, som Excel eller GeoGebra, for å illustrere ting som disse programmene er velegnet til. Her er et eksempel der jeg bruker både et Word-dokument, håndskrift og GeoGebra i samme video.

Jeg laget i fjor ganske mange videoer til ulike kurs. Dette er videoer med gjennomgang av fagstoff og videoer der jeg løser oppgaver. Våren 2014 bestemte jeg meg for å lage en komplett videoserie til et av emnene, og på den måten skaffe meg litt erfaring med hvordan Flipped Classroom kan fungere i en nettklasse (se tidligere blogginnlegg om Flipped Classroom).

Klassen som ble valgt ut var 2. klasse på grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn. Temaet som ble valgt ut var funksjonslære. Dette er et tema som studentene ofte opplever som vanskelig og tungt å komme gjennom. Temaet strekker seg over tre uker. Til dette temaet laget jeg 10 videoer med gjennomgang av fagstoffet. Disse videoene var fra 12-30 minutter lange (se videoene her).

Disse videoene ble lagt ut en ukes tid før undervisningen startet. Selve undervisningen ble gjennomført som nettundervisning på webkonferanse-verktøyet OmniJoin med en 4 timers økt ukentlig. I tillegg var det også satt av 2 timer i uken til veiledning. Jeg presiserte overfor studentene at det var en forutsetning at videoene var sett før selve undervisningen, slik at undervisningen kunne bygge videre på og utdype det som var tatt opp i videoene.

For å få tilbakemelding på hva de syntes var vanskelig og hva som burde prioriteres å jobbe med i selve nettforelesningen, laget jeg et forum på Fronter der de kunne komme med tilbakemeldinger og forslag. Forumet ble ikke så mye brukt, men det var noen studenter som la igjen kommentarer hver uke, og dette var meget nyttige innspill for meg om hva som burde utdypes i selve forelesningen.

I tillegg til selve undervisningsvideoene laget jeg en del oppgaver tilpasset til det som var gjennomgått i videoene. Til mange av disse oppgavene laget jeg også egne videoløsninger. I oppgavearket laget jeg en henvisning til videoene for oppgavene det var videoløsning til. Både oppgavene og videoløsningene viste seg å være meget nyttige tilleggsressurser til videoene med fagstoff og til nettforelesningene. Her er eksempel på en videoløsning av oppgave.

Peer Andersen  i arbeid med videoproduksjon

Peer Andersen i arbeid med videoproduksjon

Når jeg var ferdig med undervisningen i temaet laget jeg en liten spørreundersøkelse der jeg prøvde å kartlegge hvordan studentene opplevde videoene, og også hvordan de fungerte i forhold til selve nettforelesningene. Om lag 1/3 av studentene svarte på skjemaet og dette ga meg verdifulle tilbakemeldinger på hvordan de opplevde videoene.

Tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive. Studentene trekker frem at det er verdifullt å kunne se på videoene i ro og fred før selve forelesningene. Videoene gir dem en helt annen mulighet til å forberede seg og sette seg inn i fagstoffet enn det de ellers har hatt. Det trekkes også frem at selve nettforelesningene gir et mye større læringsutbytte enn det som de har hatt på andre emner uten videoer i forkant.

Jeg har også spurt studentene om hvordan de opplevde videoene med oppgaveløsninger. Tilbakemeldingene på det er utelukkende positive. Som lærer har jeg en helt annen mulighet til å kunne forklare oppgavene med bruk av video enn det jeg klarer om jeg skal skrive løsningen i Word.

Det virker også som at studentene blir mer motiverte til å jobbe med faget når de får videoer i forkant.

Mine subjektive erfaringer fra denne testen med å flippe funksjonslæren er at studentene var bedre forberedt når temaet ble gjennomgått i forhold til tidligere år. Spørsmålene fra studentene var mer gjennomtenkte og mange av spørsmålene kom fra detaljer i videoene, noe som viser at de har jobbet med disse. Det virker også som det er har vært lite frustrasjon rundt dette temaet i år, noe som er litt uvanlig.

Jeg håper og tror at videoene også vil ha en nytteverdi når studentene skal repetere til eksamen og jobbe med gamle eksamensoppgaver. Tiden vil vise om de benytter videoene til dette formålet siden det i skrivende stund ennå er en stund til eksamen.

Nå er det vel tvilsomt om mine videoer kan konkurrere med TV-programmer som f. eks Senkveld og Champions League. Men statistikken på Fronter viser at studentene faktisk ser på videoene. Jeg la ut en video en lørdagskveld. Da kom det mail noen timer senere fra en av studentene som lurte på noe som var gjennomgått i videoen. Med andre ord, vedkommende hadde faktisk prioritert funksjonslære med Peer fremfor alt det andre som går på TV en lørdagskveld.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *