Author Archives: Evy Beate Tveter

En ærlig historie om flipping

Gjesteblogger Evy Beate Tveter er høgskolelektor i norsk språk i Bø

Gjesteblogger Evy Beate Tveter er høgskolelektor i norsk språk i Bø

Tirsdag ettermiddag klokka 16.15 på rom 5-220 i Bø. Tre studenter. En litt trøtt foreleser. Innføringsboka i lingvistikk. Ifølge timeplanen skal de være der helt til 19.00. «Jeg skal bare hente litt mer kaffe først», sier læreren. «Noen andre som skal ha?»

Rammene for innføringskurset i lingvistikk var som følger:

  • Studentene MÅ ha kurset for å få godkjent sin bachelor i språkfag (dette gjør noe med motivasjonen)
  • Studentene kommer fra ulike fag med mange ulike timeplaner, så for å unngå kræsj måtte kurset gå seint på ettermiddagen (det gjorde noe med oppmøteprosenten)
  • Det er tre ulike forelesere som underviser en tredjedel hver
  • Ettersom det er et innføringskurs, er det stort fokus på å lære fagbegreper som så skal brukes i konkrete analyseoppgaver. Litt puggete, altså

Da e@HiT lyste ut midler til prosjekter som ville fremme «økt bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering», var terskelen lav for de tre foreleserne på lingvistikkurset. De ønska forandring.

Jeg (og fortellerstemmen her tilhører ikke overraskende en av de tre trøtte foreleserne i lingvistikk) skal ikke kjede dere med detaljinfo om videoproduksjon og gjennomføring av første del av prosjektet her. I stedet skal jeg hoppe rett til fase to, som vi hadde valgt å kalle:

«Fasen da alt skal prøves ut enten vi er klare eller ei».

Vi hadde laget videoer. Semesterplanen var klar med halvparten så mange undervisningsøkter på skolen enn tidligere. Nå skulle de se video og lese den ene uka og komme og gjøre oppgaver med oss den neste. Og vi hadde snakka om at det kom til å være kjempeviktig å lage gode oppgaver – at oppgavene var kanskje vel så viktige som videoene. Kanskje hadde vi hørt det på et kurs en gang…

Det gikk sånn passe. Studentene var naturlig nok fornøyd med å ha færre ettermiddagsøkter på skolen. Det var, sant å si, foreleserne også. Oppmøteprosenten var likevel uendra (for studentene var den altså fortsatt lav – for foreleserne holdt den seg på et akseptabelt nivå).

Når det gjaldt filmene, sa studentene at de var veldig fornøyde, noe som var litt rart ettersom oppgaveløsinga på skolen tyda på at mange ikke egentlig hadde sett dem. Spola gjennom kanskje, men ikke  satt seg ned og lært innholdet slik planen var. Vi kunne kanskje informert bedre og/eller vært tydeligere på hva vi forventa før de kom til ei økt med oppgaveløsing? Vi kommer nok til å prøve det neste semester.

flipped

Flipping – omvendt undervisning eller baklengs salto?

På den annen side ble det trukket fram i sluttevalueringa av kurset at mange hadde hatt stor nytte av filmene da de skulle repetere før eksamen. Flippinga ble altså mer som en baklengssalto for noen av studentene. Oppgaveløsing på skolen først og så filmer som repetisjon etterpå. Det gjør kanskje ikke så mye?

Det beste var at vi fikk mye mer tid til å løse oppgaver i timene. Og når noen ikke hadde sett filmene på forhånd, kunne vi ta en felles diskusjon der andre studenter fikk fortelle og dermed repetere, mens andre da lærte det for første gang. Det gikk seg på en måte til, selv om det ikke gikk etter planen.

Når vi er på kurs om flippa undervisning, blir det fort fokus på det tekniske og hvordan man skal lage disse filmene, for det har vi aldri gjort før. Men jo, det har vi vel egentlig. Vi har ikke trykka på record, men vi har alle hatt forelesninger der vi anstrenger oss for å gjøre fagkunnskap tilgjengelig og forståelig i passe store doser. Filmer er et annet format + en record-knapp, men prinsippet om dosering av kunnskap er det samme.

Men å lage gode oppgaver som skal fylle tre undervisningstimer, det har jeg ikke gjort før. Og det er skikkelig vanskelig! Å samle trådene i et rom der ingen er på samme oppgave, og der spørsmåla spriker i alle retninger, er også utfordrende. I planlegginga hadde vi vært stressa på grunn av fase 1 («Fasen da den skumle teknikken skal læres, gjennomskues og erobres»), mens fase 2 skulle gjennomføres i det gamle, trygge klasserommet der vi regna med å ha full kontroll.  Trodde vi.

Vi angrer ikke på at vi flippa forkurset i lingvistikk. Vi har et lite bibliotek av gode filmer som vi kan bruke framover, og vi har gjort oss noen verdifulle erfaringer. Ting gikk ikke som planlagt, men da får vi heller legge nye planer for neste semester. Det er i alle fall planen…

Evy Beate Tveter er høgskolelektor i norsk språk ved HiT, Fakultet for allmennfag. Hun har endel erfaring med nettundervisning, og bruker opp til flere tekniske greier i campus-undervisning også…