Tilbud om akademisk kollegaveiledning i regi av FUVU

Av | 31/01/2024
Fazilat Siddiq, professor (USN eDU)
Fazilat Siddiq organiserer kollegaveiledningen sammen med Øyvind Standal, begge i eDU

FUVU (Forskning på og Utvikling av egen Virksomhet – for Utdanningskvalitet) startet første akademisk kollegaveiledningsgrupper høsten 2023, og planlegger nå oppstart av nye grupper høsten 2024.

Påmelding til akademisk kollegaveiledning (frist 14. mai 2024): https://nettskjema.no/a/397162

Merk. Det er begrenset antall plasser.

FUVU har som formål å støtte de faglig ansatte i forsknings og utviklingsprosjekter knyttet til undervisning eller veiledning, og som ligger i krysningspunktet mellom pedagogikk og eget fag. Se her for mer informasjon om FUVU.

Formål

Er du nysgjerrig på hvordan studentene dine bruker ressurser i Canvas for å støtte sitt læringsarbeid? Lurer du på hvordan du kan (re-)designe undervisningsopplegg eller en pedagogisk praksis som legger til rette for mer studentaktivlæring? Ønsker du å finne ut av hva som kan være årsakene til at mange studenter stryker? Dette er eksempler på FoU-prosjekter innenfor FUVU, der undervisere ønsker å jobbe mer systematisk med egen praksis.

For å kunne i større grad støtte om slike prosjekter tilbyr vi akademisk kollegaveiledning.
Formålet er å introdusere en kollektiv akademisk arbeidsform gjennom veiledning og selvstendig arbeid der deltakere blir en del av et nettverk, får støtte til sitt prosjekt igjennom kollegaveiledning, og opplever progresjon i sitt arbeid. Deltakerne vil få erfaringer med å presentere og diskutere faglige spørsmål – både skriftlig og muntlig, og derfor bli viktige diskusjonspartnere og støttespillere for hverandre.

Organisering

4-5 deltakere per gruppe; 1 fra FUVU fasiliterer gruppen og deltar i møtene; 3 møter per semester med en varighet på 2 timer.

Deltakelse og forventninger

Akademisk kollegaveiledning legger til rette for at du får innspill og tilbakemeldinger på ditt eget arbeid, men også lærer ved å få innsyn i andres arbeid, og delta i fagsamtaler. Der er derfor viktig med faste grupper som møtes jevnlig. Det betyr også at det vil være forventninger til deltakelse, som

  1. Møte forberedt til møtene (eks. lese og kommentere på hverandres innleveringer, forarbeid)
  2. Være med og bygge god kultur for akademisk arbeid (kritiske venner) og delingskultur
  3. Sette av tid og jobbe med sitt FoU-prosjekt mellom møtene

Fasilitatorens rolle

Hver gruppe vil ha en fasilitator fra FUVU som vil hovedsakelig ha en administrerende rolle. Dens rolle vil være å kalle inn og legge til rette for møtene, og ha ansvar for det faglige arbeidet (forarbeid) mellom møtene, og tilgjengeliggjøre ressurser osv. Fasilitator vil ikke være veileder for deltakerne, men vil kunne gi innspill osv på lik linje med de øvrige deltakerne i gruppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *