Badges: Nye bevis på oppnådde kvalifikasjoner?

Kan du se for deg en arbeidssituasjon der du jobber deg gjennom fastsatte kriterier, og ender opp med en digital og standardisert dokumentasjon på oppnådd kvalifikasjon? Hvor også mikrolæring kan dokumenteres? Og hvor dokumentasjonen kan hentes frem digitalt og filtreres av potensielle arbeidsgivere, og er gyldig på tvers av landegrenser?

I løpet av det siste året har det vært mye «buzz» om badges. Det er et digitalt “merke” som grafisk illustrerer en kvalifikasjon, og i et innebygd datasett gir dokumentasjon på kvalifikasjonens omfang.

Hva er en badge?

Kristian Joakim Ludvigsen, fra eDU på USN
Kristian J. Ludvigsen, seniorrådgiver i eDU

For å prøve å forklare badges kan man først se til speiderne som samler merker de fester på speiderskjorta si og gjennom disse merkene viser andre speidere hva de kan. Merkene oppnår de når de kan knyte et antall knuter, tenne bål, gjøre gode gjerninger eller annet. Når de har oppnådd seks merker byttes disse ut i ei skuldersnor, og så kan de samle seks nye merker som kan byttes i en ny snor som viser ny oppnådd kvalifikasjon.

I spillverden er lignende mekanismer mye brukt. I rollespill må spillkarakteren gjøre oppdrag som gir experiencepoints (XP). Når spillkarakteren oppnår nok XP vil det byttes inn i et nytt level og karakteren oppnår nye egenskaper som følger med det nye nivået.

Ut fra denne tankegangen kommer badges. Man får motivasjonskicket som gjør at en rollespiller ønsker å stadig utvikle karakteren sin, og speideren søker stadig ny tydelig dokumentasjon av ferdigheter.

En badge fra USN? (Illustrasjon av Sven K. Haaø, eDU)
En badge fra USN? (Ill.: Sven K. Haaø)

Badges er et digitalt merke, og det gir en rekke muligheter.For det første kan hver badge ha et unikt digitalt design. For det andre kan man feste datasett til det digitale merket:

Se for deg en QR kode. Når du skanner denne med mobiltelefonen, vil den automatisk åpne en unik nettside. Det er fordi det grafiske elementet i QR koden sier “åpne denne siden: https://….. i nettleseren din”. Likeledes vil det grafiske ved en badge være unikt og peke mot en oppnådd kvalifikasjon. Kvalifikasjonen blir beskrevet i datasettet.

Hva datasettet til en badge kan omfatte begrenses bare av fantasien, men man ser for seg en del markører. Det kan være en unik kode som utgiver av badgen kan bruke til å validere utgivelsen av badgen. Det kan være et tidsstempel på når badgen er oppnådd. Det kan også være hvor lenge badgen er valid: Altså et «Best før» stempel på badgen. Akkurat her kan man se for seg mange muligheter. Har vi kvalifikasjoner som kan gå ut på dato? Er det kvalifikasjoner som bør vedlikeholdes over tid med for eksempel en form for etterutdanning?

Badges som uttrykk for kvalifikasjoner

Badges gir uttrykk for konkrete kvalifikasjoner. Hva en badge dokumenterer av kvalifikasjon må være tydelige og fremkomme i dokumentasjonen i datasettet som følger med badgen. Dokumentasjonen må følge et universelt begrepsapparat som er tydelig og internasjonalt.
Det betyr ikke at en badge bare kan dokumentere oppnådde kunnskapselementer.

I amerikansk undervisning ser man at også soft skills som samarbeidsevne, prosjekterfaring, muntlig fremstillingsevne og sosiale egenskaper har potensiale som badges.

En badge har ingen gradering i seg selv og kan oppfattes mer rettferdig enn en gradert karakter som kan oppfattes som avhengig av dagsformen eksamensdagen eller andre tilfeldige omstendigheter. Man får en kan /kan ikke, i stedet for kan ikke/kan litt/kan mer/kan mye. Potensielt kan en badge likevel uttrykke en gradering, men da mer konkret. Eksempelvis vil man kunne tenke seg badger ut fra de internasjonale standardene i språk, med egen badge for nivå A1, A2, A3, B1, B2 osv.

Vi kan også se for oss en serie badger med mikrokunnskap som leder opp til en kvalifikasjon. Eksempelvis hvis man deler et kunnskapsområde inn i obligatoriske mindre mål som til sammen gir en kunnskap, og man ønsker å dokumentere eller honorere hvert obligatoriske delmål. Kanskje de enkelte delmålene kan brukes i andre sammenhenger og representerer en egen verdi hver for seg eller i andre konstellasjoner?

Badges i en samfunnskontekst
I fjor sommer raste en debatt i mediene rundt universitetenes samarbeid med næringslivet. Det kom frem at en del arbeidsgivere syntes utdanningene som ble gitt på universitetene ikke samsvarte med behovet for kvalifikasjoner i arbeidsmarkedet.

Man kan se for seg en fremtid der utdanningsinstitusjonene og arbeidsmarkedet samarbeider om kvalifikasjonskrav som konkretiseres i Badges underveis i studieløpet, der man ønsker å bruke badges for å utnytte dokumentasjonselementer lagt i datasettene.

Allerede i 2016 sa CEO for Cypher Learning, Graham Glass, at han så for seg et undervisningssystem hvor arbeidsmarkedet bestilte kompetanse fra universitetene og at en student tok enkeltemner fritt for å bygge sitt studieløp frem mot markedets tydelig kommuniserte behov. Vi rista litt på hodet av dette da, men denne tankegangen ser ut til å feste seg mer og mer, bl.a. pga. den teknologien som badges representerer.

I et livslangt læringsperspektiv ser man på muligheten til å dokumentere kunnskap. Man tenker seg badges som en dokumentasjonsstandard for f.eks. mikrokunnskap, softskills, honorering og sertifiserings-dokumentasjon. Med digitale badges kan arbeidsgiver enkelt filtrere kandidater ut fra hvilke kvalifikasjoner som ønskes i stillingen som skal fylles. På andre siden er det veldig tydelig for arbeidssøker hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiver etterspør, og det er enklere å forutsi hvilke krav som gjelder for stillingskategorier.

I et meta-perspektiv kan kanskje en verden med fokus på dokumentert kunnskap, hvor alle kortene ligger åpent på bordet både fra arbeidsgiver og arbeidssøker, vil kunne være et stort steg bort fra diskriminering i ansettelsesprosesser.

Hvor langt har man kommet med utvikling av badges i dag?

Logo for badgr, et system som kan brukes i Canvas. Logoen er en grevling.
Logo: badgr, som kan brukes i Canvas


Badges finnes. I Canvas er det et program man kan legge til som heter Badgr som lar deg bruke badges  i et emne som motivasjon for studentene. Dette er gratis tilgjengelig, med eget grafisk studio for design av badges, i en noe forenklet utgave. Betal-utgaven har mer funksjonalitet.
Badges blir brukt ved enkelte institusjoner, for eksempel ved meritteringsordninger, internopplæring eller annet, som symbol på oppnådd kunnskap i et løp eller som en generell honorering.

Når man snakker om badges med validitet utover egen institusjon, jobbes det med både de grafiske standardene og datasettstandarder. Mozilla (samme firma som lager nettleseren Firefox) har utviklet en løsning kalt Open Badges, som er basert på internasjonalt godkjent grafisk standard. Når det kommer til selve datasettene, så tenker man seg en standard basert på samme blockchain teknologien som kryptovaluta bruker i dag. Det skal sikre både den unikhet og sikkerhet som trengs for denne type teknologi.

I tillegg må man lage begrepsbibliotek og retningslinjer som fungerer både nasjonalt og internasjonalt, man må se på lagringsløsninger og deling for å gi utdanningsinstitusjonene utgiverkontroll, samt individet selv og potensiell arbeidsgivers tilgang til badgene.

Det er også en del dilemmaer som må løses, som for eksempel bakoverkompabilitet; Hva med alle de som allerede har vitnemål og dokumentasjoner på papir? Skal de få omgjort det til digitale badges slik at de også kan være til stede i digitale tjenester? Hvis så, hvordan skal det gjøres?

Den største jobben ligger på verdivurderingen av badgen internt på institusjonen, de nasjonale retningslinjene og at det skal samsvare med internasjonale verdistandarder.

Badges blir i dag brukt internt i en del utdanningsinstitusjoner i USA og Europa. Og når foredragsholdere for tiden snakker om badges er det på bakgrunn av potensialet man ser i teknologien.

Det er en del internasjonal bevegelse og ambisjoner for å ta badges i bruk som valid kreditering globalt, men det er altså mye grunnarbeid som fortsatt gjenstår.


SE OGSÅ: Mot flere og mindre doser påfyll med kunnskap – mister vi noe?
Hilde Larsen Damsgaard (eDU) med kronikk om «Kunnskapsshopping» (Khrono)

En tanke om “Badges: Nye bevis på oppnådde kvalifikasjoner?

  1. Svend Andreas Horgen

    Takk for et veldig spennende innlegg. Dette var lærerikt å lese om. Badges kan potensielt bli fremtidens standard for dokumentasjon av oppnådd kompetanse, men jeg værer en høna og egget-problematikk. Hvem starter showet her til lands, og hvordan få utrullet en slik ordning, når verdien ikke er til stede før en stor mengde har tatt det i bruk…

    Jeg synes også det er spennende å se hvordan badges kan brukes i et læringsforløp som element i læringen: Studenten kan samle badges basert på ulike ting en gjør underveis i et emne som alternativ til å få godkjent arbeidskrav (det å få godkjent et arbeidskrav kan selvsagt også utløse en badge). Og så er emnet designet slik at når et visst antall badges er oppnådd, får en bestått i emnet. En slik spillbasert tilnærming til læringsdesign er spennende og noe vi bør teste ut.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *