Teknologi og nye undervisningspraksiser

By | 08.06.2018

Uniped 2/2018Artikkelen «Teknologi og nye undervisningspraksiser. Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon» står på trykk i siste nummer av tidsskriftet Uniped (2/2018).

Denne er en av flere frukter av et tidligere samarbeidsprosjekt mellom USN (først Høgskolen i Telemark), Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BI. Prosjektet het Nye læringsformer – kompetansebygging i praksis. Utdanningsledelse og læring i en digital tid, og ble støttet av Norgesuniversitetet (se mer om slike prosjekter her på bloggen).

Artikkelen er skrevet av deltakere i dette samarbeidsprosjektet, fra både USN, UiA og BI (se mer under).

Sammendrag:

Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible undervisningspraksiser enn de som tradisjonelt har preget sektoren.

I denne studien har vi undersøkt bruk av videofortellinger som redskap for å fremme fagansattes refleksjon over egen utdanningspraksis. Observasjon av diskusjoner mellom 13 undervisere fra ulike studieprogram og fag, er analysert i artikkelen. Diskusjonene som er studiens analyseobjekt, foregikk på et kurs i UH-pedagogikk (vår 2016). Før kurset så informantene to videofortellinger om omvendt undervisning.

Studien viser at videofortellingene og spørsmålene som er knyttet til, fungerer som redskap for refleksjon i tverrfaglige kontekster. Selv om akademiske og fagspesifikke tradisjoner i en del tilfeller hemmer refleksjon over ny praksis, bidrar et tverrfaglig miljø til å fremme refleksjon.

Forfattere:

Artikkelen er skrevet av USN’s Toril Aagaard (førsteamanuensis, faglig koordinator for UH-ped) og Hjørdis Hjukse (seksjonsleder for USN eDU), i tillegg til June Breivik, Inger C. Erikson, Anne B. Swanberg og Anna Therese Steen-Utheim (alle fra BI),  samt Oddgeir Tveiten (UiA).

Alle forfatterne unntatt June Breivik kan sees på bildet under. Her er prosjektgruppa bak samarbeidsprosjektet samla:

Prosjektgruppa NUV-prosjekt

Prosjektgruppa: Oddgeir Tvedten, UiA, Svend Andreas Horgen, USN og HiST, Anna Steen-Utheim, BI, Anne Swanberg, BI, Inger Carin Erikson, BI, Hjørdis Hjukse, USN og Torill Aagard, USN. Vidar Mortensen, UiA og June Breivik, BI har også deltatt, men er ikke på bildet.

Se også:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *