TLC er blitt USN eDU

Av | 08/06/2018

Det nye navnet «eDU» står for Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet og er en seksjon i Avdeling for utdanning og studiekvalitet. Det som tidligere het «TLC» (Teaching and Learning Center) var et foreløpig navn på utviklingsenheten fra fusjonens oppstart. Nå er navnet USN eDU.

Hjørdis Hjukse

Hjørdis Hjukse, leder for eDU

– Det tok litt tid før vi kom fram til navnet. Men når USN eDU kom opp som forslag, ble det raskt enstemmig vedtatt, forteller seksjonssjef Hjørdis Hjukse.

– USN eDU synliggjør tilhørigheten til Universitetet i Sørøst-Norge, og kortformen eDU gir assosiasjoner til educare, educere på latin og education på engelsk. Liten ‘e’ i navnet indikerer at vi jobber med digital teknologi på linje med e’en i epost og elæring. Den har dessuten vært med oss i prosjekter som USN eDU springer ut fra, e@HiT og e@USN, fortsetter hun.

Med på laget har Hjukse medarbeidere med kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, medieproduksjon og teknologi. Målet for enheten er å stimulere til god utdanningskvalitet ved universitetet.

– Mange har allerede hatt kontakt med oss i forbindelse med kurs, opplæring og veiledning. Blant annet under innføringen av Canvas, ny læringsplattform ved USN fra sist høst. Bare i forbindelse med Canvas har vi holdt langt over hundre kurs og workshops for ansatte, lokalt på alle studiesteder. Dette fortsetter vi med nå som forberedelse til høstsemesteret. I tillegg har vi det siste året holdt mer enn tretti webinarer, der nærmere tre hundre ansatte har deltatt på minst ett webinar. Noen kolleger har faktisk deltatt på opptil 14 webinarer, forteller Hjukse.

eDU har også fått ansvar for å drifte det nye studiet i Universitets- og høgskolepedagogikk. Det genererer nært samarbeid med fakultetene generelt, og institutt for pedagogikk spesielt.  

Neste studieår vil til sammen 120 ansatte fra alle fakultetene ta emnet «Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning» eller «Utdanning i en digital tid».

– Vi gleder oss til å utvide nettverket med fagmiljøene gjennom undervisning, veiledning og faglige diskusjoner der. De ulike møteplassene med fagansatte er svært viktige for USN eDU. Det er der vi får innsikt i hva som opptar de som har hovedansvaret for å lede studentenes læring. Denne kunnskapen må legges til grunn når vi vurderer hvordan vi best kan bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved USN, sier Hjukse. 

eDU jobber nå med å utvikle egne, nye nettsider med relevant fagstoff om undervisning i høyere utdanning og inspirasjon til hvordan ta i bruk digitale verktøy i arbeidet med undervisning, læring og vurdering.

Illustrasjon over kjerneaktivitetene til eDu.

Illustrasjonen oppsummerer kjerneaktivitetene for eDU

USN eDU:

  • eDU = Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (Unit for Digitalisation and Education) og ligger under Avdeling for utdanning og studiekvalitet.
  • eDU har medarbeidere plassert i Drammen, Vestfold, Porsgrunn, Bø og på Notodden.
  • eDU er en utviklingsenhet som, i samarbeid med fakultetene, skal fremme læring og undervisning på campus og i teknologirike omgivelser.
  • eDU arbeider med endring av utdanningspraksiser som er tilpasset kunnskaps- og nettverkssamfunnet.
  • eDU kombinerer kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og teknologi.
  • eDU bistår i design av læringsomgivelser og læringsforløp

Les mer om USN eDU her på våre nettsider (edu.usn.no) og her på min.usn (intranett, krever pålogging).

(Denne artikkelen ble først publisert på intranettet min.usn)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *