Forfatterarkiv: Tove Bøe

Om Tove Bøe

tove.boe@usn.no

Stor interesse for interne midler til e-prosjekter

Interne prosjektmidler stimulerer til økt bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering. e@HiT har derfor også i 2015 lyst ut nye prosjektmidler.  Årets utlysning etterspurte prosjekter innen følgende områder: Flipped Classroom (omvendt undervisning) Veiledning og tilbakemelding til studenter Utvikling og utprøving av nye vurderingsformer/Digital eksamen Utvikling av nye nettbaserte kurs/emner eller videreutvikling av… Les mer »

Digital eksamen ved HiT høsten 2014

HiT vil framover videreføre sitt arbeide når det gjelder pilotering av digitale eksamensløsninger (se mer om tidligere arbeid). Våren 2014 ble løsningen WISEflow fra danske UNIwise testet med gode tilbakemeldinger fra studenter, faglærere og eksamenskontor. Denne høsten ønsker vi også å teste det norske systemet Inspera. Disse to løsningene har trolig ulike styrker og svakheter,… Les mer »

Nye e-læringsprosjekter igangsettes!

Det var stor respons på e-læringsprosjektets utlysning og 10 nye interne prosjekter er nå tildelt midler. Årets prosjekter fordeler seg på alle fire fakulteter og med god faglig spredning: AF får bl.a. støtte til et nytt prosjekt knyttet til utvikling av digitale læringsressurser og nettundervisning innen emnet Kropp, helse og bevegelse. EFL starter et prosjekt… Les mer »

e@HiT lyser ut interne prosjektmidler

E-læringsprosjektet lyser igjen ut nye prosjektmidler. Formålet med utlysningen er å stimulere til økt bruk av digitale verktøy i undervisning og læring. Det kan søkes om midler til prosjekter/tiltak som omfatter ett eller flere av følgende temaer: Utvikling av kurs med bruk av nyutviklede og eksisterende eksterne digitale læringsressurser, utprøving og anvendelser av video i… Les mer »

HiT prøver ut digital eksamen

Den 10. desember ble det gjennomført nok en pilot på digital eksamen ved HiT. Denne gangen var det Fakultet for teknologiske fag (TF) som stilte velvillig opp. 41 studenter deltok i piloten hvor verktøyet WISEflow ble testet. WISEflow er et system utviklet ved et dansk universitet og som støtter hele eksamensprosessen. Løsningen fungerte bra og… Les mer »