Forfatterarkiv: Finn Aakre Haugen

Om Finn Aakre Haugen

Dosent ved USN Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag Institutt for elektro, IT og kybernetikk

Ny nettbasert master i teknologi

I august i år startet fakultet for teknologiske fag (HiT-TF) sitt nettbaserte 4-årige deltidsmasterprogram Systems and Control Engineering (SCE). 18 studenter er nå i gang. En oppstartssamling for de nye studentene ble arrangert på campus i Porsgrunn 13-14. august. De fleste av de 18 studentene er fulltidsarbeidende ingeniører i Norge. Samtidig ble det tatt opp… Les mer »