Årets nettpedagog 2020 – fra USN igjen

Av | 24/11/2020

Ragnhild Elisabeth Lund er professor i engelsk / engelskdidaktikk ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Nå er hun kåret til «Årets nettpedagog», for høy kvalitet i læringsprosesser.

Blant begrunnelsene for nominasjonen var kandidatens arbeid med et 100% nettbasert studium: «Kompetanse for kvalitet – Videreutdanning for lærere i Engelsk 1 (1-7)». Studiet tilbys på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og har i inneværende studieår 224 studenter. Dette er det fjerde året studiet tilbys ved USN. 

– Det har vært jobbet mye med dette kurset, så det er artig at det blir synliggjort.

Lund kommenterer prisen i denne nyhetssaken fra USN.
Professor Ragnhild Elisabeth Lund, «Årets nettpedagog 2020». Foto: Nils A. Kalve

Prisen deles ut av Fleksibel utdanning Norge sitt kvalitetsutvalg. For å vurderes for tittelen Årets nettpedagog må kandidaten oppfylle minst ett av tre kriterier:

  • Tilrettelegge for kvalitet i nettbaserte utdanninger
  • Bruke teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
  • Bidra til videreutvikling av nettbasert undervisning

Oppfyller alle kriterier

Juryen mener at Lund oppfyller alle kriterier, og i begrunnelsen heter det at «Det unike ved kandidaten og dette nettbaserte studiet er ikke hva som skjer på Zoom eller i en enkelt samling, men at det er utviklet gode rutiner og en vurderingspraksis av høy faglig kvalitet som fungerer på nett for 224 studenter. Det representerer derfor et nybrottsarbeid i nettbasert språkpedagogikk, som tradisjonelt ikke har fungert godt for større grupper. Grundige evalueringer hvert år viser at deltakerne opplever det faglige innholdet som svært relevant, og det er lite frafall på studiet.»

Fantastisk teamarbeid – og god støtte fra eDU

Selv om det er Lund som koordinerer arbeidet og har vært drivkraften, er det et større apparat bak som samarbeider godt. 

– Det har vært et fantastisk teamarbeid. USN eDU (enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet) har vært til utrolig god hjelp og støtte, også med innspill til hvordan man kan designe emnet. Vi har lagt mye omtanke i å strukturere det klart og selvinstruerende, sier Lund.

I år er det fire lærere som underviser på studiet, og to ekstra lærere er hyret inn for å kunne gi tilbakemeldinger på studentenes arbeidskrav raskt nok. For å kunne gi språktrening er de over 200 studentene delt inn i grupper på rundt 20 personer, og en vesentlig del av studiet er at de skal utveksle erfaringer. 

To tidligere prisvinnere fra USN

Prisen «Årets nettpedagog» – før benevnt som «Årets nettlærer» – har også tidligere gått til USN, eller daværende HiT og HSN:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *