Årets nettlærer 2016 – fra HSN i år igjen

Av | 16/11/2016

Petter Kongsgården er kåret til Årets nettlærer 2016. Han underviser i pedagogikk på den nettbaserte lærerutdanningen (GLU 5-10) ved HSN. Det er bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN) som deler ut den årlige prisen. (Les om fjorårets prisvinner Peer Andersen, også HSN).

Fra juryens begrunnelse:

Petter Kongsgården er Årets nettlærer 2016, her med to representanter fra juryen.

I begrunnelsen for prisen legges det vekt på Petter Kongsgårdens innovative bruk av teknologi som stimulerer til dybdelæring. Han har en systematisk oppfølging av studentene med hjelp av digitale verktøy. Dette bidrar til god interaksjon studenter imellom, og mellom student og lærer. Han følger det gode pedagogiske prinsippet om å variere. Han utfordrer seg selv som underviser, og han utfordrer og overrasker studentene på stadig nye måter. Dette gir gode resultater. Dessuten, og det er viktig i en tid med store utfordringer i digitalisering av norsk høyere utdanning, Petter deler sine erfaringer med andre, gjennom foredrag og publikasjoner.

Valget falt på nettopp Petter Kongsgården fordi han prøver ut digitale verktøy, vinner erfaringer, går videre og formidler sine erfaringer. Miljøet ved HSN, og i særdeleshet miljøet ved tidligere Høgskolen i Telemark, viser seg å være et sted hvor utprøving og bruk av digitale verktøy stimuleres og støttes sterkt av ledelse og kollegaer.

Teknologi i undervisning, læring og vurdering for læring

Petter har småbruk i Tessungdalen (med fibernett)

Petter Kongsgården er ansatt på Notodden som høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, Fakultet for estetikk, folkekultur og lærerutdanning. Her har han lenge vært en av våre ildsjeler for e-læring og nettundervisning. Petter har hovedfag i pedagogikk og er nå i gang med sin doktorgrad. Tidligere var han lærer i ungdomsskolen og i videregående, rektor ved en ungdomsskole, og han har også vært forsker og direktør ved Telemarksforsking Notodden.

Petters forskningsprosjekter knyttet til doktorgraden har dreid seg om bruk av teknologi i undervisning, læring og vurdering for læring, både i grunnskole og videregående opplæring. Hans tema er: «Hvordan vurdering for læring i teknologirike læringsmiljøer kan bidra til endring av vurderingspraksiser og øke elevers medvirkning i egen læringsprosess

Samspill, transparente læringsprosesser og digital didaktikk

På spørsmål om hva som er nettlærerens viktigste oppgaver eller roller, har Petter klare svar:

– Jeg tenker da på følgende to oppgaver: Å legge til rette for et godt samspill mellom studentene og mellom studentene og meg, og å bidra til at studentenes læringsprosesser er transparente. Det vil si at de er synlige, og hvor jeg legger opp til «vurdering for læring» med feedback både som «medstudent-vurdering» og lærervurdering.

– Hva anser du som den største gevinsten med å bruke digitale verktøy i undervisningen?

– Det er muligheten til samspill, samarbeid og deling, uavhengig av tid og sted, at man kan jobbe både synkront og asynkront, og at studentene på den måten blir gode «læringsressurser» for hverandre.

– Jeg kan veilede studentene når de er midt oppe i læringsprosessen, for eksempel jobber når de jobber med en oppgave eller problemstilling, uavhengig av tid og sted. Teknologien skaper disse mulighetene, uavhengig av om det er nettstudenter eller campusstudenter. Det gjør læringsprosessene fleksible. Dette kunne jeg ikke gjort uten bruk av teknologi.

– Hva tror du om utviklingen av nettbaserte utdanningstilbud i framtida?

– Uavhengig av teknologi, fordi den endrer og utvikler seg raskere enn vi liker å tenke på, så er utfordringen for oss som jobber med utdanning å skape en didaktikk som integrerer teknologi og didaktikk – en digital didaktikk. Teknologi bidrar ikke til læring i seg selv. Det er bare verktøy.

– Skal vi som jobber med utdanning «overleve» som utdannere, må vi skape troverdighet for at våre institusjoner er viktige institusjoner for læring. Da tenker jeg at vi må skape en digital didaktikk som bl.a. tar opp i seg det jeg snakker om på de to foregående spørsmålene.

Takketale på årskonferansen

Takketale

Prisen for Årets nettlærer ble delt ut i Oslo tirsdag kveld, på FuN’s årlige konferanse (se FuNKon16 i samarbeid med BI2020). Tema for årets konferanse var INNOVASJON OG KVALITET – HVA VIRKER?

Petter takket for prisen med å holde en noe innovativ takketale av høy kvalitet. En faglig engasjert tale som nærmest ble et siste foredrag på konferansen. Rett etter Marc Prensky, berømt for begrepet digital natives (vs immigrants, ja hva er DU?).

Noen sitater fra Petters takketale:
Det å ha fokus på «devicer» og «duppeditter» og alt det fancy man kan gjøre og lage med teknologien, er etter mitt syn feil fokus. Som faglærer i pedagogikk, er jeg mer opptatt av synet på læring, måten barn, unge, elever og studenter lærer på, danner kunnskaper og utvikler kompetanse. Det er, slik jeg ser det, en større kritisk suksess-faktor enn hvilken teknologi vi skal bruke, om vi skal klare å skape en utdanning for morgendagens skole.

Det er individet som lærer, men gruppen kan være en sterk ressurs for danning av mening og derved for individets læring. Det å skape interaksjoner og det å bruke gruppen som viktig læringsressurs, ja, det kan gjøres uavhengig av teknologi. Men det å gjøre disse læringsprosessene transparente, slik at jeg som fagperson kan være den støttespilleren som Bruner peker på, ja, det er nærmest umulig uten anvendelse av teknologi. Derfor er teknologi viktig – bruk av teknologi som bidrar til deling, transparens og meningsdanning innen grupper, på tvers av grupper og uavhengig av tid og sted.

Tusen takk til FuN for prisen – og inspirasjon til å jobbe videre med å forbedre meg som nettlærer.

Se også:

Innlegget over bygger på denne nyheten på HSN’s nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *