20 mill. til LUDO og digital kompetanse hos lærere

Av | 08/11/2017
En lærerstudent i praksis på skole.

En lærerstudent i praksis på skole.

Som et ledd i arbeidet med å styrke lærernes digitale kompetanse har regjeringen bevilget nærmere 90 millioner kroner til prosjekter i lærerutdanningene for grunnskolen.

USN-prosjektet LUDO (Læring og undervisning i digitale omgivelser) har nå fått 20 millioner av midlene. Høgskolens nye satsing vil bl.a. skje i samarbeid med kommunene Drammen, Larvik, Notodden og Porsgrunn.

Av 11 søknader er 5 prosjekter innvilget støtte til digitalisering av grunnskolelærer-utdanningene. Norgesuniversitetet har administrert utlysningen for KD, og vært ansvarlig for å behandle søknadene.

– Det er viktig at lærerne som utdanner neste generasjon får enda bedre digital kompetanse. Derfor er det helt vesentlig for oss at lærerutdanningene og videreutdanningene for lærere integrerer slik kompetanse i alle fag. Jeg har store forventninger til disse prosjektene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra KD.

Har markert seg nasjonalt

– Med prosjektet «Læring og undervisning i digitale omgivelser» (LUDO) løfter USN lærerutdanningen inn i det 21. århundre og kobler digitalisering til utdanningskvalitet. LUDO blir et brohode inn til en lærerutdanning som vi enda ikke kjenner, sier Arild Hovland, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU).

Ifølge Hovland får lærerutdanningen ved USN disse prosjektmidlene fordi den har markert seg nasjonalt innenfor dette feltet.

– Vi har over år utviklet en svært solid kompetanse på feltet som ble forsterket gjennom fusjonen. Jeg er opptatt av at den nye femårige lærerutdanningen vår skal være veldig ambisiøs og offensiv, og at vi samarbeider tettere enn noen gang med regionen vi utdanner lærere til. Vi vil at lærerstudentene våre har kompetanse til å håndtere sitt samfunnsmandat, og dette prosjektet blir viktig for å oppnå det, sier Hovland videre, i en nyhetssak fra USN.

Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Hovland sier det å kunne bruke spesifikk digital teknologi er verdifullt og relevant, men understreker at profesjonsfaglig digital kompetanse krever mye mer.

I 2017 startet 319 studenter på USNs nye femårige grunnskolelærerutdanning. Der er allerede PfDK tatt inn i program- og emneplanene. Det er også inkludert som ett av flere temaer studenter skal jobbe med regelmessig og på tvers av fag. Dette prosjektet vil sette et ytterligere trykk på arbeidet.

– Med tildelingen følger et stort ansvar. Prosjektet må få ringvirkninger for lærerutdanningsmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Derfor involverer vi nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet, og velger å egenfinansiere forskning om PfDK i prosjektperioden.

– Vi er svært glade for at Kunnskapsdepartementet og Norgesuniversitetet investerer 20 millioner for at lærerutdannere ved USN (faglærere fra campus og praksislærere fra skolene) sammen med lærerstudentene både skal utforske hva PfDK er, og selv utvikle det, sier Arild Hovland.

Alle som underviser og veileder USNs lærerstudenter skal selv få PfDK. Det er et viktig mål med prosjektet. Derfor utvikles også et eget kompetanseløft for lærerutdannerne ved USN.

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektet heter LUDO: «Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser».
  • Navnet LUDO (fra latin «jeg spiller/leker») er valgt fordi arbeidet krever utforskning, kreativitet, innovasjon, samarbeid og mot til å stille spørsmål ved, og overskride, utdanningstradisjoner.
  • De neste tre år skal faglærere, praksislærere og lærerstudenter gjøre nettopp dette – sammen.
  • Lærerutdanningsmiljøet har, i samarbeid med praksisfeltet og USN eDU, svært gode forutsetninger for å nå prosjektets mål.
  • Over mange år har lærerutdanningsmiljøet utviklet erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) kan være.
  • PfDK handler om å lede læringsprosesser i en digital tid, initiere og samarbeide om endrings- og utviklingsarbeid i skolen og forholde seg til etiske utfordringer relatert til digitalisering av skole og samfunn.
  • USN fikk tidligere i år prosjektmidler til å fremme elevers og læreres digitale kompetanse. Med LUDO får USN også ansvar for å fremme lærerutdanneres og lærerstudenter profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Kontaktpersoner USN:

Se også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *