Digital dynamisk læringssti for aktiv læring

Av | 05/11/2017
bilde gangen i en barnevernsak

Emneansvarlig Siv Merethe Kapstad (t.v.) og prosjektleder Inger Therese Øvrum har fått gode tilbakemeldinger på de digitale læringsformene i HSN-prosjektet «Gangen i en barnevernsak».

En digital dynamisk læringssti har gitt større fleksibilitet i barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, skriver Norgesuniversitetet i en omtale av et spennende prosjekt som nå pågår ved HSN. “Gangen i en barnevernsak – en digital dynamisk læringssti” er blant de siste prosjektene i en rekke av HSN-prosjekter som har fått midler fra Norgesuniversitetet.

Her er Norgesuniversitetets omtale av prosjektet, etter intervju med de to ildsjelene som står bak:

– Ved barnevernspedagogutdanningen utdanner vi profesjonsutøvere som skal ut i et ganske tøft felt. De skal kunne foreta vurderinger og fatte beslutninger som kan få store konsekvenser for enkeltpersoners liv. Som utdanningsinstitusjon er det vår oppgave å sørge for at de er godt drillet i basisferdigheter, og at de er kvalifisert til den jobben som venter, sier prosjektleder for det Norgesuniversitet-støttede prosjektet “Gangen i en barnevernsak – en digital dynamisk læringssti”, Inger Therese Øvrum.

Allerede våren 2015 planla og gjennomførte de et pilotprosjekt i et av emnene i barnevernspedagogutdanningen på det som den gang var Høgskolen i Telemark. Visuelle digitale virkemidler ble tatt i bruk for å skape sammenheng mellom fagområder i og på tvers av emnene.

– I tillegg prøvde vi ut omvendt undervisning. Studentinvolvering, kunnskapsanvendelse og faglig skjønn var sentrale stikkord i arbeidet, forteller Øvrum.

Tilbakemeldingene fra studentene var gode. Dermed valgte de å gå i gang med et hovedprosjekt, og søkte Norgesuniversitetet om støtte.

Variasjon gir bedre læringsutbytte

I prosjektet har de vært opptatt av å gi studentene mer lærerstøtte til anvendelse av kunnskap og til skjønnsutøvelse. Derfor har de lagd en helhetlig modell som viser gangen i en barnevernssak. E-forelesninger, selvstudieoppgaver og en kunnskapsbank er knyttet til. Studentene bruker de digitale løsningene utenfor campus, og så settes det av tid til plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og veiledning på campus.

– Studentene er veldig positive til de digitale læringsformene. Ved å veksle mellom digitale løsninger og tradisjonelle forelesninger, gir vi muligheter for ulike studenter. Dermed økes også fleksibiliteten, sier emneansvarlig ved barnevernspedagogutdanningen, Siv Merethe Kapstad.

Særlig e-forelesningene som de kan gå frem og tilbake i, faller i smak hos studentene. Tilbakemeldingene på de aktive læringsformene er litt mer varierte. Både Øvrum og Kapstad sier at tilbakemeldingene har gitt dem verdifull kunnskap om denne måten å jobbe på.

– Digitalisering i seg selv er ikke noe poeng. Læringsutbytte må stå i sentrum. Ved å sørge for variasjon i undervisningen sikrer vi et bedre tilbud for flere studenter. I prosjektet er vi også opptatt av å frigjøre tid for faglærere til å støtte studentene i deres anvendelse av fagstoffet, sier de.

Fruktbart samarbeid med arbeidslivet

Prosjektet samarbeider med barneverntjenesten i Skien kommune. Barneverntjenesten bidrar inn i undervisningen, og er behjelpelig med å gjøre de fiktive casebeskrivelsene så virkelighetsnære som mulig.

– Samarbeidet med kommunen fungerer veldig godt. For oss er det gull verdt å ha god dialog med praksisfeltet, sier Siv Merethe Kapstad.

Både hun og prosjektleder Øvrum er tydelig på at det har vært spennende å utforske nye læringsformer i undervisningen.

– Det er krevende å jobbe med nye løsninger, og det blir mye prøving og feiling. Men det gir også noen store fordeler. Derfor kommer vi til å jobbe videre med å digitalisere deler av utdanningen, avslutter de.

Mer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *