Video på SIM-senteret

Av | 01/07/2017
Gjestebloggere: Inger Åse Reierson og Anne Hvidsten ved sykepleierutdanningen i HSN, Porsgrunn

Gjestebloggere: Inger Åse Reierson og Anne Hvidsten ved sykepleierutdanningen i Porsgrunn (HSN)

Simuleringssenteret i Porsgrunn, eller SIM-senteret (SIM), er en viktig arena for innlæring av praktiske ferdigheter i sykepleie. Dette er en populær arena og studentene er positivt innstilt til denne læringen. Positivt innstilte studenter gir oss som er lærere der gode muligheter til å prøve ut ulike læringsmetoder og verktøy for å se hva som gir best læringsutbytte.

De siste årene har vi benyttet video i kombinasjon med demonstrasjon for å se hvilken effekt det har på læring. Og etter som studentkullene eskalerer har vi forsøkt å fjerne oss noe fra demonstrasjonen og la videoene ta mer over. I dette blogginnlegget vil vi starte en refleksjon over denne prosessen, som har vært interessant, litt stressende, lærerik og ikke minst –  artig!

Det ble gitt prosjektmidler via e@HiT (nå TLC)  for å lage filmer – instruksjonsvideoer i forbindelse med læring av praktiske ferdigheter i sykepleie. Denne undervisningen foregår på SIM. Ett av kravene i tildelingen av midlene var erfaringsdeling i ettertid, bl.a. gjennom bidrag til denne bloggen om erfaringer med produksjon og bruk av disse instruksjonsvideoene. Derfor sitter vi nå og skriver og synes det er kjempeartig. Vi leser Audun Farbrot (Forskningskommunikasjon, 2013) som er vår inspirator, og ifølge ham skal vi skrive som vi snakker og det er det vi er i gang med nå.

Hvem er vi? Vi er Inger Åse Reierson og Anne Hvidsten, to medlemmer av to store emnegrupper. Begge med fokus på læring av praktiske ferdigheter i sykepleie. Midlene ble tildelt disse emnegruppene. I SIM har vi alltid demonstrert før igangsetting av ferdigheter. Men tilbakemeldinger fra studenter forteller at detaljer fra en demonstrasjon kan være vanskelig både å se og å huske. Vi må få sagt at vi bruker et kunnskapsbasert prosedyreverktøy – VAR Healthcare. Det vil si at studentene har prosedyrene digitalt tilgjengelig i tillegg til demonstrasjonen.

I SIM bruker vi «Modell for praktisk ferdighetsutøvelse» (last ned pdf) som et læringsverktøy for innlæring av praktiske ferdigheter i sykepleie. Her vektlegger en substans, sekvens, flyt, nøyaktighet, integrasjon og omsorgsfull væremåte. Da blir prosedyren mer enn kun selve håndgrepene. Vi kan si det slik at ferdighetene inngår i en hel og kompleks situasjon. Men det essensielle er å få en kvalitetssikring på substans, sekvens og nøyaktighet, for situasjonen vil jo begrenses i og med at den er simulert. Det til tross ser vi dette som en forberedelse til «det virkelige liv» i praksisfeltet.

Filmene har vi laget i samsvar med VAR, og studentene har mulighet til å hente fram disse. Det betyr at studentenes læring blir kvalitetssikret ved muligheten for å kjøre filmen parallelt med mengdetrening. Under ser vi et eksempel på en slik video:

Evalueringene er generelt positive, og studentene vil ha mer video! En kan tenke at det å se en film kan bli en kopiering av handling, men erfaringer viser at det hjelper studentene til å bli reflekterte og å se nyanser gjennom filmen. Vi tror at dette kan bidra til et skjerpet blikk også i «det virkelige liv». Det som videre er nyttig med film er at den kan stoppes underveis, spoles tilbake og gjentas, noe som den fysiske engangsdemonstrasjonen jo ikke tillater.

Til slutt vi vi nevne at våre to emnegrupper i begynnelsen valgte å produsere stumfilm med eventuelt litt forklarende tekst. Men studentenes tilbakemelding var at de også ønsket å ha med tale – for å forklare gangen i prosedyren og henlede oppmerksomheten mot ulike kjerneområder. Det ble derfor lagt tale (voiceover) på filmene, noe som ble godt mottatt.

Vi har lagt oss på en brukervennlig tilnærming, eller lavterskel måte å produsere film på. Vi tar med Ipaden og setter i gang. Den som har hovedansvar for aktuell ferdighetsundervisning har også hovedoppgave for regissering. Vi har brukt Windows Movie Maker som enkelt redigeringsverktøy og lagt filmene ut til studentene i Fronter via Radix (erstattes nå av Canvas og Mediasite ved HSN). Vi har nå egenproduserte filmer om nesten alle de praktiske ferdighetene.

Det var dette vi hadde i denne omgang.

Anne Hvidsten og Inger Åse Reierson er henholdsvis lektor og førstelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, HSN

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *