Det er lærer du skal bli, med video og drama!

eDU Medieteam og meritterte undervisere på USN ser for seg undervisningens dramaturgi i fremtidens klasserom.

Fride Lindstøl

eDU Medieteamet har i samarbeid med Fride Lindstøl og Jannike Ohrem Bakke produsert et videoessay som handler om å forske på klasserommet. Prosjektet er knyttet til forskergruppa «Klasseromforskning – kvalitet i undervisning» og forskningsprogrammet «Det er lærer du skal bli» (ble avsluttet 2022). Forskningsresultatene i prosjektet er publisert i artikler og bøker.

Hva kan klasseromsforskning være?

eDU Medieteamet har produsert en film/videoessay som konkretiserer hva klasseromforskning kan være. Filmen legger vekt på hvordan vi samarbeider med elever og lærere. Formålet er å formidle funn på en enkel og inspirerende måte for alle som er opptatt av undervisning og klasserommet. Det spesielle med produksjonene er at vi har koblet elevintervjuer og lærerintervjuer til konkret undervisning i klasserommet. Vi kommenterer det som skjer som forskere og prøver å bruke et forståelig språk. Filmen er allerede vist for 900 på profesjonskonferansen 25. januar.

Jannike Ohrem Bakke

eDU Medieteamet har jobbet tett med Fride og Jannike på innhold og form, gjort opptak i klasserom og studio og satt det hele sammen til et videoessay på ca 18 minutter.
https://vimeo.com/792305674/83dbd7b0a2

Kortversjonen

eDU Medieteamet har også produsert en kortfilm/teaser som skal gjøre prosjektet kjent for allmennheten. Vi forsøkte å lage en litt morsom film gjennom å tulle litt mer lærerrollen. Et viktig virkemiddel er animasjoner som forsterker innholdet gjennom humor.

Veien videre

eDU Medieteamet vil fortsette samarbeidet med Fride og Jannike i løpet våren 2023 med prosjektet «Leseløp» (omtalt i denne nyhetssaken fra USN). Her skal vi bruke noe samme teknikk som i videoessayet, men filmene skal settes inn i digitale tidslinjer og publiseres som en nasjonal ressurs om leseundervisning. Her samarbeider vi også med Bjarne Nærum (tidslinjer) og Paal Birger Solhaug (nettside), begge fra eDU. Prosjektet skal vare til 2025 og det er eksternt finansiert (HK-dir).

eDU Medieteamet fortsetter utover våren med å oppsummere og visualisere prosjektet «Det er lærer du skal bli», og er allerede i gang med manus og booking av opptaksdager for del 1 «Fenomenologiske perspektiv på kropp og emosjoner i utdanning».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *