Digital oppmøteregistrering: NOA for deg?

Lei av papirlister, excel-ark og manglende oversikt?
Det finnes enklere verktøy for å føre fravær – vil du prøve?

I eDU er vi opptatt av digitalisering, og ikke minst av utdanningskvalitet. Mindre tid på oppmøteregistrering frigjør mer tid til undervisning. Derfor ser vi nå på ulike løsninger for enkel, digital oppmøteregistrering i emner med obligatorisk oppmøte.

Hvorfor digital oppmøteregistrering?

Digitale løsninger holder orden på oppmøtet. Når det er registrert, kan statistikken enkelt hentes opp igjen når obligatorisk oppmøte skal godkjennes mot slutten av semesteret. Dermed blir også datakvaliteten, altså hvor pålitelig registreringene er, bedre. Og resultatet mer rettferdig.

Digitale løsninger åpner også for at selve fraværsføringen kan bli smidigere, og ikke minst at studentene kan følge med på oppmøtet/fraværet sitt underveis.

Hvilke muligheter finnes?

Attendance

Kjent fra før: Canvas

Canvas har et integrert system for digital oppmøteregistrering, Attendance. Attendance tilbyr faglærer enkel registering av oppmøte/fravær for hver student, i hver undervisningsøkt. Canvas er allerede kjent og Attendance er enkel å bruke. Studentene (og lærer) kan følge med på oppmøteprosenten, og en nyttig funksjon er at faglærer enkelt kan gi beskjed til alle som ligger under oppmøtekravet underveis i semesteret.

NOA

Nytt norsk system: NOA

Våren 2021 har et knippe emner på USN prøvd ut et nytt system for oppmøteregistrering, NOA (Notice of Attendance). I NOA er det studenten selv som «sjekker inn» i undervisningen via en app. Kontrollen av om studenten faktisk er til stede i undervisningen består av geo-lokasjon av studentens telefon, og/eller en kode studenten får fra faglærer. Studentene kan også følge med på oppmøtet underveis i semesteret via appen.

Når systemet fungerer som det skal krever det faktisk ingenting av faglærer i selve undervisningen, og minimalt før. At registreringen er lagt i hendene på studentene kan imidlertid føre til noen feil og manglende registreringer, spesielt tidlig i semesteret. NOA koster også penger, i motsetning til Attendace som USN allerede har via Canvas.

FagpersonWeb

I utgangspunktet kan også FagpersonWeb, som mange bruker til registrering av obligatoriske oppgaver, brukes til oppmøteregistrering. På USN mangler imidlertid en kobling mellom FagpersonWeb og timeplanene i TimeEdit. Siden FagpersonWeb ikke tilbyr noen spesielt bedre løsning enn Attendance, er det heller usikkert om arbeidet med en slik kobling blir prioritert med det første.

Vil du prøve?

Vi vil ha med oss flere til å teste de ulike verktøyene for digital oppmøteregistrering!

Vi jobber med å få utvidet prøveperioden for NOA ut høstsemesteret, noe som åpner for at flere emner på USN kan få testet systemet. Dette er viktig for å få et godt grunnlag for vurdering av om NOA er verdt pengene.
Vil du være med å teste ut NOA høsten 2021? Kontakt eDU her

Samtidig ser vi gjerne at flere prøver ut Attendace i Canvas, så vi får et best mulig grunnlag for å vurdere systemene opp mot hverandre.
Bruker du allerede Attendance i dag, er vi veldig interesserte i å høre dine erfaringer.
Ønsker du å vite mer om Attendance i Canvas? Kontakt eDU her
Og se gjerne allerede nå denne veiledningen for bruk av Attendance

Fortsatt noe manuelt

Ingen av systemene kan i dag erstatte den siste, manuelle jobben: Registreringen av hver enkelt student med godkjent/ikke godkjent oppmøte totalt i emnet. Denne registreringen gjøres på bakgrunn av oppmøteregistreringen gjennom semesteret, enten av faglærer i FagpersonWeb eller av studieveileder i FS.

Jobben er enklere når man har en enkel og korrekt liste av studentene foran seg – men vi kan jo håpe at også denne siste delen av prosessen blir automatisert: Utfordringen er herved overbrakt både Canvas og NOA!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *