Nytt samarbeid gir bedre støtte til FoU på egen virksomhet

eDU samarbeider nå med Biblioteket og Forskningsavdelingen for å gjøre FUVU-tilbudet enda mer relevant for deg som vil utvikle og forske på din egen undervisningspraksis.

Fazilat Siddiq, professor (USN eDU)
Fazilat Siddiq fra eDU, USN

Forskning og Utvikling på egen Virksomhet for Utdanningskvalitet (FUVU) er en satsning som startet i 2019 i regi av eDU og ledet av Professor Fazilat Siddiq:

«FUVU kom som et svar på et behov vi møtte igjennom ulike møtepunkter med faglig ansatte. Flere tok kontakt med oss med ønske om innspill og/eller veiledning i deres FoU-prosjekter knyttet til undervisning eller veiledning – typisk i krysningspunktet mellom pedagogikk og eget fag.»

Satsningen er nå i den andre pilotfasen. Vi tester ut en webinarrekke som verktøy for å støtte ansatte som enten er i gang, eller ønsker å starte et FoU-prosjekt knyttet til egen undervisning eller veiledning. Tematikken følger ulike deler i et prosjektløp: Fra oppstart til rapportering, gjennom design og metode. Webinarene har så langt blitt utviklet og tilbudt av eDU, men nå skal flere seksjoner samarbeide om flere av disse.

Dame med mørkt hår og briller
Caroline Cruaud fra eDU, USN

«Det er viktig for oss å samarbeide på tvers av institusjonen. Det er allerede mye bra som tilbys på USN og mange med spisskompetanse på ulike områder. Nå prøver vi å samle noe av det som er relevant for FUVU på ett sted.»

Ansatte fra Biblioteket og Forskningsavdelingen vil bidra med deres kompetanse innenfor forskningsetikk, datahåndtering, litteratursøk og mye mer. Resultatet fra samarbeidet blir i første omgang to webinarer: Et om forskningsetikk i februar og et om skriving og formidling i april.

«Planen videre er å lage ressurser sammen som blir gjort tilgjengelig for alle ved USN, i tillegg til webinarene. Vi vil gjøre det lettere for ansatte å finne fram til den støtten de trenger, når de trenger det. Vi undersøker også muligheter for å utvide tilbudet og for eksempel tilby en form for veiledning.»

Denne våren kan du delta på tre webinarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *