Fra digitale ildsjeler til institusjonens ansvar

Av | 04/11/2016

2016-11-04_1218Ildsjelenes tid er ikke forbi. Men nå tar HSN som institusjon, gjennom det nye målområdet «HSN Digital», et større og tydeligere ansvar for hvordan det skal arbeides videre med blant annet e-læring og pedagogisk bruk av IKT.

En av konklusjonene etter Norgesuniversitetets nasjonale undersøkelse Digital tilstand 2014, er at mange institusjoner fortsatt legger mye av ansvaret for hvordan det jobbes med digitalisering i utdanning på ildsjeler og engasjerte medarbeidere.

Undersøkelsen viser at digitaliseringens potensial for å fremme læring og kvalitet i utdanningene, styrkes ved at innsats og aktiviteter knyttet til digitalisering systematiseres mer enn til nå.

En konklusjon er at det er behov for tydeligere og mer helhetlig fokus på utdanningsledelse på alle nivåer. Når det gjelder erfaringene til lokale ildsjeler bør disse utvikles og deles slik at lærestedet blir en lærende organisasjon (litt om slike her).

Norgesuniversitetet har hentet inspirasjon fra flere av utdanningsinstitusjonene som jobber systematisk med digitalisering, og har nå laget en sjekkliste til refleksjon og diskusjon.

Last ned sjekklisten her (PDF)

HSN Digital: Nytt målområde med ambisjoner

Ledelsen ved HSN viser stor vilje til å ta tak i utfordringene nevnt over, og jobber nå ambisiøst for økt systematisk innsats innen digitalisering. Styret har pekt ut tre målområder som HSN ønsker inn i den flerårige utviklingsavtalen med departementet. Ett av disse målområdene er «HSN Digital».

HSN Digital skal bidra til et strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. Målområdet er delt inn i 10 underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak:

  • Teknologistøttet læring som bidrar til at HSN imøtekommer samfunnets kompetansebehov.
  • Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.
  • Nettbasert etter- og videreutdanning.
  • Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons- og ledelsesmodellen.
  • Digitaliserte administrative arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester.
  • Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring.
  • Digitale møteplasser for å bygge HSN-kulturen.
  • Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering.
  • Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale UH-institusjoner.
  • Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet.

Ildsjelenes tid er ikke forbi, håper vi. Men nå tar institusjonen et større, tydeligere og mer koordinert ansvar for hvordan det skal jobbes videre med blant annet digitalisering i utdanning – her ved HSN.

Se også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *