HiT-studentene positive til digital eksamen

Av | 19/08/2015

Ved Høgskolen i Telemark ble det våren 2015 gjennomført i alt 22 digitale eksamener med over 1400 kandidater fra alle fire fakulteter. Med disse tallene er HiT en av institusjonene i UH-sektoren i Norge som har kommet lengst i arbeidet med innføringen av digital eksamen. De digitale eksamenene har vært gjennomført i det danske verktøyet WISEflow, primært på studentenes egen PC («Bring Your Own Device», BYOD). Vi har gjennomført 20 digitale skoleeksamener, hvorav 18 skriftlige eksamener og to flervalgseksamener, med totalt 1290 innleverte besvarelser. I tillegg har vi hatt to hjemmeoppgaver med 184 innleverte besvarelser i WISEflow.

På skoleeksamen i WISEflow jobber studentene i et «lukket miljø» uten tilgang til eksterne ressurser. Dette gjelder både skriftlig eksamen og flervalgseksamen. WISEflow tilbyr i tillegg et eget verktøy for digital vurdering av besvarelsene, som gjør det enkelt for sensorer å sensurere og skrive kommentarer i den digitale besvarelsen, og deretter dele eventuelle kommentarer og begrunnelser direkte med studentene i WISEflow. Flervalgseksamener kan også lages slik at de er selvrettende i systemet.

En kartlegging som er gjennomført blant studentene viser at de er positive til digital eksamen. En undersøkelse sendt til kandidatene som avla skriftlig skoleeksamen våren 2015 viser at 91,6 % av de som har svart (203 respondenter) foretrekker digital eksamen. Tallet er noe lavere for flervalgseksamen (64 % ønsker denne typen eksamen fremover), men dette antas å ha sammenheng med nettverksproblemer under disse eksamenene. Takket være god hjelp fra IT fikk alle studenter levert, og uten disse problemene antas det at vi ville fått enda flere positive tilbakemeldinger. Leverandøren skal forøvrig ha rettet opp disse problemene. Tilbakemeldingene fra faglærere, eksterne sensorer og eksamenskontorene er også positive.

Det viktigste er at studentene er fornøyd med denne eksamensformen. I tillegg effektiviserer digital eksamen helt klart gjennomføringen av eksamen, det gir raskere sensur da sensorene får tilgang til besvarelsene med en gang og det er mindre sjanser for feiltolkninger da det som står der er lesbart, forteller Jarle Bjerkholt, viserektor for utdanning ved HiT (se nyhetssak fra HiT).

Veien videre – flere piloter ønskes

Vi planlegger videre pilotering* høsten 2015. Det er ønskelig å få på plass høstens digitale eksamener tidlig slik at nødvendig opplæring og tilrettelegging kommer på plass i god tid. På sikt er det ellers ønskelig med økt fokus på bruk av varierte eksamensformer som også tester ut alternative eksamensformer. Digitale verktøy kan brukes på mange måter i vurderingssituasjonen – her er det et stort potensial og det er ønskelig å komme i gang med flere utprøvinger.

Faglærere som ønsker å gjennomføre digital eksamen oppfordres til å ta kontakt med Amir Ebrahimi i prosjektgruppen for digital eksamen – seinest innen 31.8.2015.

* Det pågår et sentralt prosjekt vedrørende digital eksamen i regi av eCampus-prosjektet og UNINETT. HiT samarbeider tett med dette prosjektet og vil derfor være i en pilotfase til en anbefaling for sektoren foreligger.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *