Wiki – en nettbasert, kollektiv læringsressurs

Av | 17/01/2014
Kjersti Røsvik, Høgskolelektor ved institutt for helsefag, HiT.

Kjersti Røsvik, Høgskolelektor ved institutt for helsefag, HiT.

I de seinere årene har det blitt en økning i bruken av nye web-baserte teknologier, ofte kalt web 2.0. Eksempler på slik teknologi kan være wiki, blogg og facebook. Felles for disse verktøyene er at de inviterer til samarbeid og interaktive arbeids- og læringsformer.

I utdanningssammenheng blir særlig wiki stadig mer benyttet på grunn av sine muligheter knyttet til undervisning og læring. Den mest kjente wikien er Wikipedia – verdens største nettbaserte leksikon. En wiki kan beskrives som en kollektiv, nettbasert ressurs hvor alle i prinsippet kan bidra, revidere og slette, og hvor endringene blir tilgjengelige umiddelbart.

Om wiki på Wikipedia – verdens største leksikon, på et utall språk (her engelsk side, klikk på bildet for å gå dit).

Om wiki på Wikipedia – verdens største leksikon, på et utall språk (her engelsk side, klikk på bildet for å gå dit).

Selve ordet «wiki» kommer fra Hawii og betyr kjapp eller rask. Både ordet og konseptet stammer fra Ward Cunningham. Han laget den første wikitjeneren i 1995. En wiki er en web-side som tillater deltagerne å legge til, endre eller å fjerne innholdet på siden, og innholdet blir ofte skapt i form av samarbeid mellom flere brukere.

Høsten 2012 ble det innført en ny felles fagplan for hel- og deltidsutdanningen i bachelor sykepleie ved Høgskolen i Telemark, med økt fokus på bruk av digitale læringsressurser. Med utgangspunkt i fagplanen og min tidligere erfaring med bruk av wiki ved Universitetet i Oslo, bestemte jeg meg for å benytte wiki som en læringsressurs i studentenes første studieår. Dette i samarbeid med min kollega, høgskolelektor Thor Arne Haukedal, som også hadde mye erfaring med bruk av digitale læringsressurser.

Arbeidet med å etablere en egen wiki-plattform ble startet året før undervisningen skulle finne sted. Her fikk vi god hjelp av Jonny Bergkvist i IT-tjenesten ved HiT. Vi vurderte en stund å benytte en wiki-løsning integrert i Fronter. Men etter råd fra IKT-rådgiver Bjarne Nærum forkastet vi den løsningen, og valgte IT-tjenestens nye tilrettelagte wiki-løsning for HiT. I tillegg søkte jeg og fikk tildelt interne prosjektmidler for e-læring til dette prosjektet, med aktiv bruk av både wiki og Jing (se under).

Min tidligere erfaring med bruk av wiki ved Universitetet i Oslo var rettet mot mindre studentgrupper (maksimum ti personer), hvor all undervisning og veiledning foregikk i datalab. Studentene skulle skrive èn wikiartikkel sammen, og denne skulle vurderes med gradert karakter. Studentene fikk ansikt-til-ansikt veiledning av meg ved hvert seminar.

En artikkelside i wikien laget til emnet Samfunnsvitenskap 1 for sykepleierstudenter.

En artikkelside i wikien laget til emnet Samfunnsvitenskap 1 for sykepleierstudenter.

Ved høgskolen var forholdene annerledes. Vi skulle nå benytte wiki i en stor studentgruppe med omlag 200 studenter. Dette innebar at vi måtte planlegge og tilrettelegge på en annen måte.  Studentene var på forhånd inndelt i 30 læringsgrupper på rundt 7-8 studenter i hver. Vi valgte å benytte wiki som arbeidskrav og ikke vurderingsform. De skulle skrive to wikiartikler i hver gruppe.

Før vi satte i gang selve wikiundervisningen utformet vi en hovedside bestående av 60 adskilte begreper/wikiartikler. Hver gruppe skulle tildeles to artikler hver. Dette ble gjort fordi wikien ikke tillater direkte samskriving i sanntid. Studentene ved høgskolen ville ikke få den samme opplevelsen som i Oslo, nemlig å utvikle en artikkel sammen, men de ville se at sluttresultatet ble en stor encyklopedi bestående av mange artikler.

I forkant av wikiundervisningen laget vi også noen korte skjermopptak som viste hvordan studentene kunne komme i gang med en artikkel. Vi laget en om hvordan de kunne sette inn bilder, en annen om hvordan man lager innholdsfortegnelse osv. For å lage disse skjermopptakene benyttet vi det enkle gratisprogrammet Jing. Skjermopptakene ble lagt ut til studentene på forhånd, i Fronter. I tillegg underviste vi om wiki i plenum i et auditorium. I etterkant av undervisningen tilbød vi teknisk assistanse til studentene, men erfarte liten etterspørsel om teknisk hjelp. De fleste studentene benyttet seg av skjermopptakene de fant i Fronter.

Et av skjermopptakene for bruk av wikien, laget ved hjelp av Jing.

Et av skjermopptakene for bruk av wikien, laget ved hjelp av Jing.

Studentene utviklet deretter en wiki i sine læringsgrupper. Wikien ble kalt samfunnsfagwiki, og besto av en stor encyklopedi av samfunnsvitenskapelige begreper. Hver gruppe skulle arbeide med to begreper hver. Hensikten var at studentene skulle lære seg et fagstoff, fremme samarbeidsevne og bygge opp relasjonskompetanse, samt utvikle kunnskap sammen ved hjelp av en digital læringsplattform. Vi ønsket å stimulere studentene til å samarbeide om utvikling av kunnskap, å gjøre fagstoff tilgjengelig for hverandre, å skape nye former for samarbeidslæring, å få trening i kildekritikk og heve språklig presisjon. Vi var tre veiledere som veiledet 7-8 grupper hver.

Vi ba siden studentene besvare en survey bestående av spørsmål om hvordan de erfarte bruk av wiki som en kollektiv, nettbasert ressurs. Studentene svarte positivt på de fleste spørsmålene.  Rundt 70 prosent av studentene så for eksempel betydningen av å konstruere kunnskap sammen, rundt 60 prosent likte wikiaktivitetene, nærmere 60 prosent stolte på medstudenters bidrag i wikien og rundt 50 prosent svarte at arbeidet stimulerte interessen for samfunnsfaget. (Begrunnelsene for – og erfaringene med – dette pedagogiske wiki-prosjektet er oppsummert her, ved hjelp av presentasjonsverktøyet Prezi.)

I tillegg til survey intervjuet vi studenter. Her ble noen av de positive resultatene fra surveyen noe modifisert. Flere av dem sa at kun enkelte studenter på gruppen hadde skrevet inn på selve wikien, men at flere på gruppen hadde bidratt til innholdet. Enkelte påpekte at de syntes det var begrensende å jobbe kun med to begreper og at de så nytten ved wikiarbeidet først en stund etterpå. Dette ble begrunnet med at de så nytten av å kunne bruke wikien i forbindelse med en prosjekteksamen. En student påpekte at det ville vært spennende om de kunne få anledning til å legge frem wikien for medstudenter. Neste gang skal vi ta hensyn til noen av disse tilbakemeldingene og forsøke å øke kvaliteten på wikiundervisningen ytterligere.

Innlegg ved Kjersti Røsvik, høgskolelektor ved institutt for helsefag, HiT.

Aktuelt:

4 tanker om “Wiki – en nettbasert, kollektiv læringsressurs

 1. Svend Andreas Horgen

  Dette var grundig og bra, og veldig interessant å lese om. Opplegget virker vel gjennomtenkt og det var interessant å lese om resultatene. Jeg har prøvd wiki på omtrent samme måte, men kjørt i en to-faseprosess: Første øving gikk ut på å lage wiki-artikler hver for seg, og så skulle en i neste øving lese det andre har gjort og videreutvikle det andre har skrevet.

  En utfordring med slike øvingsopplegg er å vurdere uten at det tar for mye tid. Min erfaring er at det er lurt å få studentene til å levere inn lenker til sine bidrag, og eventuelt en skjermdump som dokumenterer (viser) hva de har bidratt med og ikke (når de videreutvikler andres arbeid). Ellers blir rettingen rene detektivjobben. En enda mer effektiv måte er å la dem jobbe delvis individuelt, men levere gruppevis. Har du noen erfaringer med effektiv vurdering av wiki-opplegg, Kjersti?

  Svar
  1. Kjersti Røsvik

   Takk for kommentar Svend Andreas:

   Det høres lurt ut å to-dele arbeidskravet i en individuell og en gruppe. Det var ikke så stor jobb å vurdere gruppenes wiki-artikkel bidrag. Vi hadde veiledet underveis og arbeidskravet skulle kun vurderes til bestått/ikke bestått . Utfordringen vår er nok heller at kun enkelte på gruppen aktiviseres og at noen tar mer ansvar enn andre. Det å aktivisere den enkelte student i så store kull er derfor noe vi bør arbeide videre med. Skjermdump som dokumentasjon fra den enkelte er en god ide! På universitetet i Oslo (kulkom) utarbeidet studentene en felles wiki-artikkel, deretter tok de et utdrag fra denne og leverte det inn som en individuell dokumentasjon. Denne ble vurdert med gradert karakter. Jeg var ikke selv inne i vurderingen, men vet at det ble betraktet som en god ordning.

   Svar
  2. Kjesti Røsvik

   Takk for fin kommentar. Vi er nå igang med wiki igjen. Denne gangen lot vi individuelle studenter få anledning til å gå inn på begreper de selv ønsket. Etter to uker delte vi ut begreper til hver læringsgruppe. På denne måten oppfordret vi studentene til å vurdere det arbeidet som allerede forelå, for så å videreutvikle begrepene. Vi skal sende ut et spørreskjema i slutten av mai då. Her ber vi studentene vurdere erfaringene m denne arbeidsformen. Det blir spennende å se resultatene.

   Svar
 2. Hilde Larsen Damsgaard

  Det er veldig bra å lære om nye muligheter ved å lese hvordan du har gjort det. Dette er informativt og inspirerende. Dessuten gir denne bloggen innblikk i mange andre muligheter enn wiki fordi også disse konkretiseres. Her får vi m.a.o innblikk både i det skisserte opplegget og i ulike hjelpemidler i den digitale verden. Flott at denne form for kunnskap og erfaring gjøres tilgjengelig for andre!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *