Vi har oppdatert nettsidene våre!

Enhet for digitalisering og undervisningskvalitet tilbyr ressurser og veiledninger for det meste du trenger i din hverdag som underviser på USN. Nå kommer alt i ny drakt, på våre oppdaterte nettsider.

eDU har over lang tid bygd opp en rekke ressurser spredt på flere flater: På nettsidene edu.usn.no, på Intranettet min.usn, i ulike Canvas-baserte ressursbanker, i en wiki, i en blogg, på en spesialisert korona-side, PDF-er på OneDrive, med mer. Innholdet har vært mye brukt både i USN og nasjonalt.

I samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen har vi fornyet og forenklet informasjonen, og samlet så mye vi har kunnet på nettsiden vår: edu.usn.no. Vi har prøvd å omstrukturere innholdet slik at nettsidene fungerer som en stor og oversiktlig ressursbank, med flere innganger. Endringene er gjennomført blant annet på bakgrunn av bruktertester med ansatte ved USN.

Skjermbilde med utsnitt av den nye forsiden på edu.usn.no
Skjermbilde med utsnitt av den nye forsiden på edu.usn.no

Ansatte har mye å forholde seg til for tiden, blant annet endrede rammevilkår som følge av pandemien, tosensor-ordning, utskifting av sentrale læringssystemer, GDPR-spørsmål, krav om universell utforming generelt og teksting spesielt, hybrid undervisning, EVU-arbeid og liknende. Et viktig mål for eDU er å støtte ansatte med nyttige ressurser for slike dagsaktuelle prosesser. Samtidig er en del problemstillinger mer varige av natur, for eksempel fokus på studentaktive læringsformer og hvordan en kan tilrettelegge for læring i digitale omgivelser.

Vi håper at de oppgraderte nettsidene vil gi inspirasjon til utvikling av egen undervisningspraksis, i stort og smått. Du vil finne ressurser som kan hjelpe deg i din undervisning med aktuelle metoder for læring i digitale omgivelser. Du vil finne opplæringsressurser om Canvas, Zoom og andre læringsverktøy. Du kan lese veiledere om hvordan digitale verktøy kan brukes i læring, undervisning og vurdering. Vi har lagt vekt på at innholdet skal være teoretisk forankret og samtidig matnyttig med konkrete tips, basert på beste praksis.

Arbeidet med å lage gode nettsider er ikke ferdig. Det er et kontinuerlig arbeid. I løpet av vinteren kommer det nye funksjoner, for eksempel en nyttig ordbok-funksjon som gjør det enklere å lese innhold med ulike digital-pedagogiske termer. I tillegg kommer det snart en bedre menystruktur. Vi ønsker også å legge til flere video-eksempler og opplæringsressurser. Når vi lager nye podkast-episoder, blogginnlegg og gjør opptak av webinarer, vil disse lenkes inn der det er naturlig.

Hvis du har gjort erfaringer som andre kan ta del i, så kan eDU bidra til å tilgjengeliggjøre disse. Du kan intervjues i en podkast, skrive et blogginnlegg, holde et webinar eller bidra med innhold til nettsidene. Slik erfaringsdeling er verdifullt for deg, for USN og for verden. Har du tanker om aktuelle temaer som vi bør belyse mer grundig, så gi oss et tips.

God surfing, håper du lærer noe nytt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *