Studentbedrift på nett – entreprenørskap og innovasjon i en digital verden

Studenterbedrift-pa-nett

Fra Telemarkmesterskapet i Studentbedrift 2013 på Notodden. Foto: Marek Podowska

Våren 2014 fikk vi stimuleringsmidler fra e@HIT-prosjektet til å utvikle e-læringsressurser til undervisning i emnet Studentbedrift. Dette var et arbeid vi allerede var i gang med, men som vi ønsket å videreutvikle. Studentbedrift som emne er tilbudt på flere av høgskolens utdanninger, men fortrinnsvis for stasjonære studenter (på campus). Vi så at det nå var behov for å utvikle emnet gjennom nye e-læringsressurser, bedre tilpasset et nettbasert tilbud.

Det nye prosjektet vårt – Studentbedrift på nett – var i første omgang tenkt som et pilotarbeid med sikte på å styrke entreprenørskap som en del av den strategiske satsingen til HiT. Våren 2014 søkte vi også på entreprenørskapsmidler utlyst av Norgesuniversitetet (NUV). Denne søknaden ble innvilget med 450.000 kr, noe som styrket prosjektet ytterligere.

I NUV-søknaden løfter vi frem at prosjektet skal utvikle et fullverdig nettbasert studietilbud i Studentbedrift. Studiet retter seg inn mot nettstudenter i estetiske fag og lærerutdanning og vil dermed tilby undervisning i innovasjon og entreprenørskap til studentgrupper som tidligere ikke har hatt dette tilbudet. Nettstudiet vil eksponere studentene for nye innovative læringsformer- og medier. Gjennom teoretiske og praktiske kunnskapsmoduler vil de få en førstehånds kunnskap om og erfaring med gjennomføring i studentbedrift.

Av erfaring ser vi at studenter som velger nettstudier representerer en målgruppe som ofte ikke har mulighet til å velge campusbaserte studier. Nettstudentene er gjerne eldre, har yrkeserfaring og er ofte i jobb. Fleksibel nettutdanning i studentbedrift gir en helt unik mulighet til å formidle kunnskap om entreprenørskap og innovasjon til nye, bredere og mer sammensatte studentgrupper. I tillegg har nettstudentgruppen større forutsetninger for å implementere entreprenøriell kunnskap og omforme denne i praksis gjennom sin arbeids­ og livserfaring.

Arbeidet med Studentbedrift på nett vil bruke nye og innovative undervisningsmetoder:  Nye måter for samhandling over nett, flipped classroom undervisning, utvikling av asynkrone og synkrone undervisningsformer. Vi vil utfordre videoformatet og lage modulbaserte læringsressurser basert på prinsipper for formative prosesser.

Vi gleder oss til å gå i gang med prosjektet! Følg oss på bloggen vår: studentbedriftpaanett.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *