Skiens ordfører tok «politikerskolen» på nett

Av | 11/12/2013

PolitikerskolenDet pågår en rekke prosjekter knyttet til e-læring ved Høgskolen i Telemark. Flere av disse har mottatt prosjektmidler fra Norgesuniversitetet, som tidligere i år omtalte ett av disse – Politikerskolen på nett – som månedens prosjekt.

Politikerskolen er et nettbasert studium i praktisk politikk. Studiet er et pilotprosjekt i Telemark, men målet er å tilby det nasjonalt som et rent nettbasert studium. Det gikk sist over to semestre (høst og vår), med samlinger, og ga 15 studiepoeng ved bestått eksamen. Studiet ble opprettet som et ledd i det lokale prosjektet POLITIKER 2020 – som skal sikre en bredere rekruttering til lokalpolitikken (les mer i studieomtalen på www.hit.no).

Studiet er tverrfaglig, med temaer som historie, forvaltning, økonomi, journalistikk, sosiale medier, argumentasjonsteori, etikk og likestillingsproblematikk. Målgruppa er voksne mennesker med interesse for kommunalpolitikk, enten som etablerte politikere eller som berørte av politiske beslutninger. Rekruttering av slike (travle) folk til studiet har stilt krav til at det er nettbasert. Bruk av ulike IKT-verktøy skal gi den enkelte frihet og fleksibilitet etter egen livs- og arbeidssituasjon.

Interessante erfaringer for e-læring

Politikerskolen har vært gjenstand for endel medieoppmerksomhet. Det er også gjort mange interessante erfaringer underveis i prosjektet. Disse ble presentert under Norgesuniversitetets Høstseminar i september. Her kan du se lysark og opptak av presentasjonen (gjelder også flere andre prosjekter, ta en titt!).

Det er prøvd ut forskjellige metoder og løsninger i studiet, som har gitt ulike erfaringer. For eksempel viste det seg at undervisning og nettmøter i sanntid fungerte mindre godt her.

– Vi prøvde å ha noen sanntids-økter via nett (med Nefsisen løsning som brukes mye ved HiT) på ettermiddags- og kveldstid, men det ble vanskelig å få til for denne målgruppa. Vi gikk derfor over til at lærerne legger ut lydfiler eller videofiler av økter i Fronter hver mandag, sier prosjektleder for studiet Anette Staaland.

– Vi tar for eksempel opp samtaler med ulike tema, som ytringsfrihet eller demokratiutvikling, der vi også svarer på spørsmål fra studentene, forteller faglig ansvarlig Sven Arntzen ved HiT. (Sitater fra Norgesuniversitetets omtale).

I tillegg til mer vanlige videoforelesninger er det gjort opptak av «sofasamtaler» mellom to lærere.  Denne løsere og mer dynamiske formen har også gjort suksess i et annet, delvis nettbasert tilbud – årsstudium i spansk – som HiT har utviklet sammen med UiA. Se Norgesuniversitetets omtale av dette, og eksempel på opptak av en sofasamtale (på spansk, vist mer enn 1500 ganger..).

Ord fra ordføreren som tok politikerskolen på nett:

«For å bli bedre i oppgaven min som ordfører, har det vært viktig å få mer kunnskap om rollen som folkevalgt, dynamikken og maktforholdet mellom politikk og administrasjon, og flere andre aktuelle temaer som er viktige for demokratiet vårt». Hedda Foss Five (Ap), ordfører i Skien kommune.

(Foto: Utsnitt av opprinnelig bilde, HiT)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *