Forfatterarkiv: Caroline Cruaud

Om Caroline Cruaud

Caroline er førsteamanuensis og ansatt i eDU. Med bakgrunn innenfor fremmedspråksdidaktikk, forsker hun på spillbasert læring (playful learning), innovative pedagogiske metoder, og IKT for læring.

Bryt isen med Mentimeter!

Mentimeter har nylig lansert en ny type spørsmål: pin on image! Alle ansatte og studenter ved USN har tilgang til Mentimeter, et presentasjonsverktøy som kan brukes til å legge til rette for interaktivitet mellom undervisere og studenter, både på campus og på nett. Den nye spørsmålstypen lar studentene dine plassere én eller flere markører på… Les mer »