Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning

Av | 09/07/2015

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning

Fleksibel utdanning Norge (FuN, her er HiT medlem) har lansert en oppdatert versjon av Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning: Kvalitet i alle ledd. Disse ble sist revidert i 2011.

Kvalitetsnormene, en rekke krav FuN mener bør stilles til aktører som tilbyr nettbasert utdanning, er inndelt i fire hovedkategorier:

  • kvalitetsledelse,
  • studieutvikling,
  • informasjon og veiledning,
  • studiegjennomføring.

Målet er at normene skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanningen, parallelt med og i samsvar med kvalitetssikringsarbeidet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Det er FuNs kvalitetsutvalg som har arbeidet fram revisjonen. I denne perioden har utvalget bestått av  Toril Eikaas Eide (leder), Universitetet i Bergen; Anne Berit Swanberg, Handelshøyskolen BI, BI Learning Lab; Anders Nome, NKS Nettstudier; Mette Villand Reichelt, Høgskolen i Lillehammer, SeLL; Wenche Halvorsen, NKI Nettstudier; Gjermund Eikli, Norsk Nettskole. Torhild Slåtto, FuNs direktør, har vært sekretær for utvalget.

Kvalitetsnormene kan lastes ned her (PDF)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *