Velfungerende nettbasert lærerutdanning

Av | 29/10/2013

shutterstock_pc_bokhylle_redusert-300x254

Den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen som tilbys ved Høgskolen i Telemark vurderes som velfungerende av NIFUs forskere i en ny rapport. Rapporten slår fast at utdanningen når ut til et studentsegment ingen andre campus- og fleksible/nettbaserte grunnskolelærerutdanninger klarer å nå.  Studentene gir uttrykk for at de ikke ville studert dersom dette tilbudet ikke hadde eksistert. Selve formatet, organiseringen av ukentlig undervisning i sann tid på nett til faste tider og dager gjennom hele studieåret, blir trukket fram som viktig for rekrutteringen.

NIFU beskriver den nettbaserte grunnskolelærerutdanning ved HiT som nyskapende. Tilbudet har en velfungerende teknologisk infrastruktur som både lærere og studenter er fornøyd med,  og i fagene finnes mange eksempler på innovativ bruk av teknologi, fag og pedagogikk,  skriver de i sin oppsummering av funnene.  Rapporten peker også på områder der HiT har utviklings- og forbedringsmuligheter.

Denne rapporten er et viktig verktøy for oss i det videre arbeidet med å videreutvikle den nettbaserte lærerutdanningen, og kan også være nyttig å lese for andre som vurderer å sette i gang med nettbaserte utdanninger, ikke minst profesjonsutdanninger. Oppsummeringen og rapporten i sin helhet finnes her: http://www.nifu.no/news/velfungerende-laererutdanning-pa-nett-2/

En annen NIFU-rapport som også kom forrige uke konkluderer med at «Digitalt kompetente lærere får studenter aktive i egen læring».  Dette får de til ved hjelp av ulike teknologiske løsninger som er integrert i fagdidaktiske opplegg, skriver forfatterne. Lærerne mener at studentaktiv undervisning bidrar til å heve studiekvaliteten. Formålet med studien er å belyse hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning og om pedagogisk bruk av IKT bidrar til studiekvalitet.  Oppdragsgiver er Norgesuniversitetet.

2 tanker om “Velfungerende nettbasert lærerutdanning

 1. Bjarne Nærum

  Fra innlegg ved Kathrine Tømte I dagens Aftenposten – om regjeringens satsing på nettundervisning:

  (..) I tillegg vet vi svært lite om opplæring av nettlærere, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom nettlærere og andre faglærere. Vel, noe vet vi, for NIFU har nylig evaluert den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen som tilbys ved Høgskolen i Telemark.

  Et viktig funn derfra var at det faktisk fantes mange svært gode nettlærere, men for å komme dit har veien vært lang og ressurskrevende for både lærerne og for institusjonen som sådan.

  Lærdommen fra studien er at det krever ressurser å utdanne/lære opp fagpersonale til å bli gode nettlærere, og det er ikke gjort på en dag. Det som vi da kan håpe på, er at alle pengene regjeringen har avsatt til å utvikle nettkurs og etter- og videreutdanningstilbud også vil omfatte en satsing på kompetanseutvikling til dem som i første ledd skal bistå lærere og andre som ønsker å etter- og videreutdanne seg, nemlig nettlærerne og utviklerne av gode nettbaserte undervisnings- og opplæringstilbud. Slik vi ser det er det her i disse leddene nøkkelen til en mulig suksess befinner seg.

  http://www.aftenposten.no/meninger/Hva-vet-vi-om-nettundervisning-7391953.html

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *