Residents and visitors

Av | 10/06/2020

Nylig hørte jeg en podkast som inspirerte meg til å ta opp igjen og dele et tema jeg var innom i vinter. Podkasten «Teaching in Higher Ed» lages av Bonni Stachowiak, dekan ved Vanguard University of Southern California. Hun intervjuer hver uke nye personer, og har gode og interessant diskusjoner med disse om undervisning og læring i UH, også teknologi og «blended learning». Den anbefaler jeg å følge, om du ikke allerede gjør det.

De fleste kjenner til Marc Prensky og hans begreper om «digital natives» og «digital immigrants» fra tidlig 2000-tall. Prensky beskriver et skille mellom de som er vokst opp med den digitale kulturen, som ikke kjenner noe annet, og de som ikke har gjort det. Altså et slags kulturelt skille. Dette har til dels kunnet medføre et skille mellom generasjoner, og ofte også en antakelse om at den yngre generasjonen håndterer alle digitale medier og teknologi på en medfødt og naturlig måte, og at dette også betyr at de ikke har behov for opplæring, men at de heller kan bidra til opplæringen (i skolen). I noen tilfeller medfører dette riktighet, men vi vet jo også at det absolutt ikke er tilfelle hva ferdigheter og «literacy» angår.

Tilbake til podkasten. Denne gangen var intervjuobjektet David White. Noen av dere har nok hørt om ham også. Han har en litt annen innfallsvinkel til hvordan vi ferdes i digitale omgivelser, nemlig begrepene «Digital residents» og «digital visitors». Det handler i korte trekk om at vi har ulike måter å «være» eller håndtere våre digitale omgivelser. Som White poengterer:

The digital environment is as much where people live as the physical environment.

David White

Noen av oss bruker kanskje Facebook kun til fritid, eller vi bruker Google docs kun til private ting, mens andre integrerer dette i hvordan de også arbeider profesjonelt. Vi har ulike preferanser og erfaringer, og ved å bli mer bevisst våre egne vaner og kunnskaper på området kan vi utvide områdene hvor vi er digital residents. White bruker en graf for å kartlegge hvor den enkelte er i det digitale «universet».

By Health and Social Care student – Higher Education Academy project, CC BY 4.0, Link

Denne grafen kan brukes til å mappe hvordan hver og en av oss befinner oss i vår omgang med digitale omgivelser, verktøy og ressurser. Hvor på grafen vil du plassere Padlet? Facebook? YouTube? etc. Hva har du med, hva tenker du ikke på?

Ved å sammenligne og prate om våre ulike grafer blir vi bevisst ulike måter å være i det digitale, vi kan få innblikk i hverandres erfaring og få nye ideer. Dette er en interessant innfallsvinkel, og kanskje også noe vi kan bruke i våre ulike arbeider med ulike miljøer. Jeg anbefaler både å høre podcasten og å se mer fra White.

En tanke om “Residents and visitors

  1. Svend Andreas Horgen

    Takk for flott innlegg. Jeg har hørt podkast-episoden med David White nå. Du verden – dette var bra! Jeg skal abonnere på denne podkasten og kommer til å høre på den jevnlig.

    Det var en ting som David White sa nesten helt på slutten av episoden som var en aha-opplevelse for meg, men også nokså logisk. Nemlig forskjellen på et verktøy som et «tool» og et «space». Smart tenkt. Og det får meg til å tenke på verdien av for eksempel Teams. Ansatte i USN har mange verktøy vi bruker, nytteverktøy, verktøy for problemløsning og rett og slett arbeidsverktøy. I eDU bruker vi Teams og det fungerer – slik White sier – som et «space».

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *