MOOC for arbeidslivet!

Av | 30/06/2014

MOOC-i-arbeidHvordan kan MOOC-konseptet bidra til økt kompetanse og bedre etter- og videreutdanning i arbeidslivet? Dette var spørsmålet som ble diskutert på den andre landsdekkende konferansen om MOOC i Norge som ble avholdt i Oslo 26. mai i år (se program og presentasjoner). Foredragsholdere fra inn- og utland, fra privat og offentlig sektor (inkl. Svend Andreas Horgen fra HiST/HiT) behandlet spørsmålet ut fra sine respektive ståsted og erfaringer.  Målgruppen for konferansen var alle med interesse for hvordan man kan løse behovet for kvalifisert arbeidskraft i tiden fremover.

Hva er så MOOC? Forkortelsen står for Massive Open Online Courses. Et MOOC-kurs er utelukkende nettbasert og kan ha svært mange studenter (internasjonalt gjerne tusenvis). At de er åpne betyr at de i utgangspunktet er gratis og uten formelle opptakskrav. Mange tilbydere av MOOC-kurs tar likevel betalt for å gi studiepoeng eller kursbevis for studenter som har fullført kurs og ønsker bekreftelse på dette.

Temaene for foredragene på konferansen var bredt anlagt. Her fikk deltakerne blant annet innsyn i hvordan utviklingen i utdannelsessektoren (med MOOC som eksempel) skaper nye konkurransebetingelser. Konkrete MOOC-kurs som har blitt gjennomført ble presentert og evaluert. Den digitale læringsplattformen SAP Global Education spesielt innrettet på MOOC’s for næringslivet internasjonalt ble introdusert, og ulike representanter fra offentlig sektor diskuterte hvordan den videre utviklingen av MOOC i Norge ser ut fra deres ståsted.

Konklusjonene fra konferansen var ikke entydige. Noen av innleggene la vekt på MOOC’en som en nyskapning som på mange måter vil revolusjonere måten vi tenker om kompetanseheving på og som en kursform som vil utfordre dagens system for utdanningsformer, akkreditering m.m. Andre var opptatt av at MOOC’en egentlig ikke bringer inn så mye nytt, og at mange læresteder tilbyr nettkurs i dag som i praksis ligner svært på MOOC-modellen. Uansett hvordan man velger å forstå MOOC ligger utfordringen for den norske utdanningssektoren i hvordan man vil møte den i tiden fremover.

Vil du lese mer om MOOC?

Ane Ohrvik

 

Skrevet av Ane Ohrvik, førsteamanuensis ved Institutt for Forming og formgiving, og pedagogisk leder for nettundervisning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *