Tag Archives: SlideShare

Tips for å lage en god MOOC

MOOC-utvikling er høyaktuelt, også ved Høgskolen i Telemark. MOOC står for Massive Open Online Course og handler i korte trekk om at en gjør utdanningstilbud tilgjengelig for hvem som helst, i stor skala. Det å lage en MOOC er mer krevende enn å lage tradisjonelle kursopplegg. Jeg har skrevet en del her og der om […]